"Alevi vatandaşlar ile ilgili bir 'Soy Kodlaması' mı yapılmaktadır?"

Tanrıkulu’nun gezi parkı sürecine ilişkin soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Taksim’deki Gezi Parkı’nda başlayan ilk protesto eylemlerinin üzerinden altı aya yakın bir süre geçmiştir. Türkiye, 1 Mayıs’ta Taksim’de yaşanan olayların etkisi daha soğumadan, 28 Mayıs gününden itibaren Gezi Parkı sürecini yaşamıştır. İstanbul ve Ankara’da başlayan protesto eylemleri dalga dalga tüm ülkeye yayılmıştır.

Gezi Parkı eylemlerinin etkileri halen görülmektedir. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili pek çok şey söylenmiş, süreç sorgulanmış, tespitler ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak “Gezi Parkı Eylemleri” ile ilgili olarak Güvenlik Birimlerinin 28 Mayıs’tan Eylül’ün ilk haftasına kadar olan sürede yapmış olduğu değerlendirme farklı bir “Bakış Açısı”nı ortaya koymaktadır.

Değerlendirmede, “Geçen 112 günlük sürede 80 kentte (Bayburt hariç) Gezi Parkı olayları çerçevesinde 5 bin 532 eylem ya da etkinlik gerçekleştirildi. Eylemlere yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi katılırken, 5 bin 513 kişi güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınarak soruşturma kapsamına alındı.  Olaylarla ilgili adli soruşturmalarda 189 kişi tutuklandı, 4 bin 329 kişi yaralandı, 5 kişi yaşamını yitirdi. Emniyet teşkilatı bir polisi şehit verirken, 697 polis yaralandı. İfadeleri yer almaktadır.

Ayrıca Güvenlik Birimlerinin, gözaltına alınan 5 binden fazla şüpheliden oluşan bir “örneklem” grubu üzerinde yaptığı “Demografik analiz” ise Gezi Parkı olaylarıyla ilgili farklı bir bakış açısına kaynaklık etmektedir: “Haklarında adli soruşturma başlatılan Gezi Parkı şüphelilerinin yüzde 50’si kadın. Şüphelilerin yüzde 15’i ilkokul/ortaokul mezunu, yüzde 24’ü lise mezunu, yüzde 36’sı üniversite öğrencisi ve yüzde 25’i üniversite mezunu. Devletin resmi kayıtlarına göre, şüphelilerin yüzde 56’sı 18-25 yaş, yüzde 26’sı 26-30 yaş, yüzde 17’si 31-40 yaş, yüzde 1’i 40 ve üzeri yaş grubundan. Ayrıca şüphelilerin ekonomik göstergeleri ise şöyle: Yüzde 39’u 0- 499 TL, yüzde 15’i 500-999 TL, yüzde 31’i 1000-1999 TL ve yüzde 20’si 2000 TL üzerinde gelire sahip. Yine şüphelilerin yüzde 78’si Alevi kökenli olup bazı sendikalar/ sivil toplum örgütleri, taraftar grupları içinde yer alanlar, ulusalcı, laik kesimler. Yüzde 12’si siyasi partilerle ilişkili, yüzde 6’sı marjinal sol oluşumlar içinde, yüzde 4’ü ise terör örgütleri ve yasal uzantıları içinde yer alıyor.”

Bu bağlamda;

1- Güvenlik Birimlerinin 5 binden fazla şüpheliden oluşan bir “örneklem” grubu üzerinde yaptığı “Demografik analiz”de yer alan “Şüphelilerin yüzde 78’si Alevi kökenli olup bazı sendikalar/ sivil toplum örgütleri, taraftar grupları içinde yer alanlar, ulusalcı, laik kesimler.” İfadesinde şüphelilerin yüzde 78’nin Alevi kökenli olduğu nasıl tespit edilmiştir?
2- Böyle bir çalışmanın yapılması talimatını kim ya da hangi kurum vermiştir? Güvenlik Analiz Raporları hangi birim veya birimler tarafından hazırlanmıştır?
3- Alevi vatandaşlar ile ilgili bir “Soy Kodlaması”  mı yapılmaktadır? Yapılmakta ise “Alevi Vatandaşlar”ın soy kodları nedir?
4- İfadede yer alan “Yüzde 78” oranı nasıl belirlenmiştir? Hükümetiniz Alevi vatandaşlar üzerinde bir tür fişleme mi yapmaktadır? Güvenlik birimleri tarafından bu kadar net bir şekilde ”Yüzde 78” oranının verilebilmesinin sebebi nedir?
5- Son 11 yıllık dönemde iktidarınız tarafından gizli bir “Fişleme Birimi” kurulmuş mudur?
6- Bu “yüzde 78” Alevi kökenli vatandaşların bazı sendikalar/sivil toplum örgütleri, taraftar grupları içinde yer alanlar, ulusalcı, laik kesimler içinde olduğu nasıl belirlenmiştir? Çalışmada “Alevi Kökenli Vatandaşlar”ın öne çıkarılmasının gerekçesi nedir?
7- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2013 yılı Tüketici Fiyatları Endeksini belirlemek için başlattığı anket çalışması kapsamında evlere giden TUIK görevlilerinden Güvenlik Birimleri bilgi talep etmiş midir?
8- Güvenlik birimleri tarafından bu tür bir çalışma yapılarak “Alevi Vatandaşların” ön plana çıkarılması bir “Mezhepsel Ayrımcılığa” neden olmayacak mıdır? Bu durum Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ile bağdaşmakta mıdır?
9- Resmi kayıtlarda Türkiye genelinde Gezi Parkı Olayları ile ilgili olarak kaç kişi hayatını kaybetmiştir?
10- Resmi kayıtlarda Türkiye genelinde Gezi Parkı Olayları ile ilgili olarak kaç kişi yaralanmıştır? Ve bu yaralanmalar sonucu kaç kişi gözünü kaybetmiştir?
11- Resmi kayıtlarda Türkiye genelinde Gezi Parkı Olayları ile ilgili olarak halen kaç kişi yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir?
12- Resmi kayıtlarda Türkiye genelinde Gezi Parkı Olayları ile ilgili olarak kaç kişi göz altına alınmıştır?
13- Resmi kayıtlarda Türkiye genelinde Gezi Parkı Olayları ile ilgili olarak kaç kişi tutuklanmıştır?

    Pazartesi, 25 Kasım 2013 15:02

Bağlantılı Konular