Koruculukla ilgili düzenleme öngören kanun teklifi 26 Kasım Salı günü Meclis gündeminde

Tanrıkulu koruculuğun lağvedilmesi korucuların başka alanlarda istihdam edilmesi hususunda bir yazılı açıklama yaparak kanun teklifi gerekçesi konusunda şöyle dedi:

"Kürt sorununun çözümü konusunda kat edilmesi gereken çok uzun bir yol varken, çözüm için attığımız her adım, AKP’nin engelleriyle karşılaşıyor. AKP, çözüme çelme takıyor!

Çözüm konusunda TBMM’ye taşıdığımız çok sayıda kanun teklifi AKP çoğunluğuna takılmıştır. Şimdi de Koruculukla ilgili düzenleme öngören kanun teklifimiz 26 Kasım Salı günü Meclis gündemine gelecek.

Söz konusu düzenlemeyle korucuların başka alanlarda istihdam edilmesi ve koruculuk müessesesinin lağvedilmesi öngörülüyor. Kamuoyun da takdir edeceği üzere bu, çözüm konusunda atılması mecburî adımlardan biridir. Dolayısıyla bu teklifimize AKP’nin vereceği yanıt, çözüm konusundaki samimiyetinin bir kez daha sınanması olacaktır!

Geçtiğimiz hafta hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi için Meclis gündemine getirdiğimiz kanun teklifi, AKP oylarıyla reddedildi.

Hatırlanacağı üzere 21 Mayıs’ta cemeverinin ibadethane statüsüne kavuşturulmasını da öngören değişiklik teklifimiz AKP’nin çoğunluğuyla reddedilmişti.

Keza 28 Mayıs’ta seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi, 4 Haziran’da gösteri yürüyüşleri hakkının önündeki engellerin kaldırılması ve 11 Haziran’da Diyarbakır Cezaevi’nin “İnsan hakları ve demokrasi müzesi” yapılması yönündeki tekliflerimiz reddedilmişti.

Bu vesileyle Kürt sorununun çözümü ve demokratikleşmenin sağlanması konusunda TBMM’ye sunduğumuz bazı kanun teklifleri ve araştırma önergelerini bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum."


Seçim barajının yüzde 3’e indirilmesi için Mart 2013’te Meclis’e kanun teklifi vermiştik: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1413.pdf

İfade özgürlüğünün sağlanması için TMK/TCK’da değişiklik teklifini Haziran’da Meclis’e sunmuştuk: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1674.pdf

Toplantı ve gösteri hakkı engellerinin kaldırılması için Haziran’da Meclis’e sunduğumuz kanun teklifi: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1681.pdf

Basın özgürlüğü engellerinin kaldırılması için Haziran 2012’de Meclis’e sunduğumuz kanun teklifi: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0708.pdf

Diyarbakır Cezaevi’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi yapılması için verdiğimiz kanun teklifi: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1370.pdf

Acı ve travmaları hatırlatan adların kaldırılması teklifimizi Mart ayında Meclis’e sunmuştuk:  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1352.pdf

Newroz/Nevruz’un resmî bayram ilan edilmesi için Mart ayında Meclis’e sunduğumuz kanun teklifi: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1379.pdf

Mayınlı arazilerin temizlenerek yurttaşlara verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun teklifi: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1454.pdf

Biber gazı ithalat ve üretiminin yasaklanması için teklifimizi Haziran ayında Meclis’e sunmuştuk: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1518.pdf

Tüm siyasi partilere oyları oranında devlet yardımı yapılması için verdiğimiz kanun teklifi: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1666.pdf

Değiştirilmiş yerleşim yerleri adlarının iadesine ilişkin kanun teklifimizi Haziran’da sunmuştuk: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1673.pdf

Ağır hasta mahpusların tahliyesine ilişkin kanun teklifimizi Haziran’da Meclis’e sunmuştuk: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1675.pdf

Siyasi faaliyetlerde dil yasaklarının kaldırılması teklifimizi Mayıs ayında Meclis’e sunmuştuk:  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0624.pdf

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması teklifimizi Kasım 2011 tarihinde Meclis’e sunmuştuk: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0236.pdf

Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldırılması için kanun teklifimizi Temmuz 2011’de Meclis’e sunmuştuk: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0013.pdf

Araştırma Önergeleri

Uludere/Roboski katliamını tekrar incelenmesi için Meclis’e sunduğumuz araştırma önergesi: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-215936gen.pdf

Faili meçhul cinayetlerin incelenmesi için 2012’de Meclis’e sunduğumuz araştırma önergesi: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-163454gen.pdf

Gerçekleri Araştırma Komisyonu Türkiye Modeli için sunduğumuz araştırma önergesi:  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-173486gen.pdf

    Pazartesi, 25 Kasım 2013 17:04

Bağlantılı Konular