CHP nüfus kayıtlarına yetkisiz olarak erişilmesinin önüne geçilmesi için yasal düzenleme istedi.

Genel Başkan yardımcısı Erdoğan Toprak Nüfus Hizmetleri kanunu ile TCK’da değişiklik için kanun teklifi verdi.

Toprak’ın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanununun 9 uncu maddesine fıkra eklenmesi ve 5237 sayılı Türk ceza kanununun 136.maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun  teklifiyle  gerekçesi şöyle;

Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Madde 1- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Nüfus kayıtlarına yetkisiz olarak erişilmesi, kayıtların kanuna aykırı olarak açıklanması ve paylaşılmasının önüne geçilmesi için Bakanlık uygun güvenlik tedbirlerini alır.”

Madde 2- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesinde yer alan “bir yıldan altı yıla kadar” ibaresi “iki yıldan yedi yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Genel Gerekçe
Kimlik Bilgilisi, kişinin adı, dini gibi hususlar ailesi tarafından belirlenip devlete bildirilirken, doğum yeri, doğum tarihi gibi maddi vakalar devlet tarafından tescil edilmekte, aile sıra numarası, kimlik seri numarası gibi diğer hususlar devlet tarafından tanımlanarak sadece bireye ait olan, kişiyi diğer kişilerden ayırmak amacıyla devlet tarafından tanımlanan veya tescil edilen bir takım verilerden oluşan bilgiler bütünüdür

Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi, kaydedilmesi gibi durumlarda, suç failinin, mağdurların kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi resmi belgelerin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin ele geçirilmesi ve bu bilgi ve belgeler ile kuruluşlar nezdinde başvuru yapılarak sunulan hizmetlerden yararlanılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Mağdurların bilisi dışında onların adına elde edilen kredi kartları, GSM abonelikleri nedeni ile mağdurlara çoğu zaman ekonomik zarar verilmekle birlikte bazen mağdurlar cezai yargılamaya da   tabi tutulmaktadır.

Kişisel verilerin gizliliği esastır. Kişinin dokunulmazlığıyla ilgili husustur. Bu bilgiler alınıp satılamaz, devredilemez. Kanunlarla çizilmiş sınırlar çercevesinde resmi ve ilgili şahıslar elde edebilir, öğrenebilir. Kamuya açık bir biçimde paylaşılması suçtur.

Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi, kaydedilmesi gibi durumlarda, bireylerin mağduriyetine neden olabilecek nitelikte hukuka aykırı fiilerin gerçekleşmesinin önüne geçilmesi ve kişilerin kimlik bilgilerinin korunması gerekmektedir. Bu verilerin nasıl ele geçirildiğinin araştırılması ve sisdemdeki açıklıkların da bir an önce kapatılması gerekmektedir.

Yapılacak bu düzenleme ile Nüfus kayıtlarına yetkisiz olarak erişilmesi, kayıtların kanuna aykırı olarak açıklanması ve paylaşılmasının önüne geçilmesi için Bakanlığın  uygun güvenlik tedbirlerini alması ve  kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması suretiyle verilecek cezaların artırılması sağlanacaktır.

    Çarşamba, 20 Kasım 2013 18:20

Bağlantılı Konular