CHP’den Başbakan Erdoğan’a Gezi Parkı suç duyurusu

Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Çağlayan Adliyesine giderek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Taksim Gezi Parkı ile ilgili söz ve talimatları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Oran, Erdoğan hakkında, “Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Emir, İmar Kirliliğine Neden Olma, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs, Kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından işlem yapılması için fezleke hazırlanmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Oran’ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün saat 11.30’da verdiği suç duyurusu dilekçesi şöyle:


YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

“Sunulmak Üzere”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA


ŞİKAYET EDEN: UMUT ORAN (İSTANBUL MİLLETVEKİLİ)

ŞÜPHELİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN (BAŞBAKAN)

SUÇ: Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Emir, İmar Kirliliğine Neden Olma, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs, Kanunlara uymamaya tahrik.

KONU: Şüpheli hakkında Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Emir, İmar Kirliliğine Neden Olma, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs, Kanunlara uymamaya tahrik suçlarından dolayı fezleke düzenlenerek izin alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi ihbarıdır.

AÇIKLAMALAR:

Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkındaki ağaçların kesilerek bu alanda bir Alışveriş Merkezinin yapılması çerçevesinde yaşanan hukuk dışı sürece giderek yeni hukuksuzluklar ve suç unsurları eklenmektedir.

Bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’a yapılacak 3.köprünün temel atma töreninde yapılan konuşmada aynen;

“….. İşte birileri geliyor. Taksim Meydanında yok gezi parkı şöyle olmuş böyle oldu orda gelip gösteri yapacaklar şudur budur v.s Ne yaparsanız yapın biz kararı verdik verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz”

ifadelerine yer verilmiştir.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın iradesini hiçe sayan, milletin egemenliğini temel alan Anayasayı ayaklar altına alarak hiçbir hukuk makamı, yasal mevzuat ve otorite tanımadığını ifade eden, tek otoritenin kendileri olduğunu ima dahi etmeden açıkça beyan eden bu sözleri sayısız açıdan suç unsuru taşımaktadır.

1- Öncelikle,  Gezi Parkının yıkılarak yerine Alışveriş Merkezi yapılmasının zeminini hazırlayan  17.01.2012 tarihli 1 / 5000 ve 1 / 1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatlarına Şehir Plancıları, Peyzaj Mimarları ve Mimarlar Odası tarafından  İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılmış olup yargılama devam etmektedir.

Aynı şekilde Taksim Gezi Parkı üzerinde Topçu Kışlası adı altında yapılması planlanan bina ile ilgili olarak Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından ve yürütmeyi durdurma talepli olarak İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 2013/956 E. sayılı dosyası yanında başka sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar tarafından da açılmış davalar olduğu, bunların incelemelerinin halen sürmekte olduğu bir vakıadır.

İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nin yargılaması sırasında mahkemece belirlenen 3 kişilik bilirkişi heyeti yerinde keşif ve inceleme sonucunda plan tadilatlarının şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine aykırı olduğu kanaatine varmıştır. Bilirkişi, plan tadilatında ‘çevre, kültürel ve doğal miras, sosyal kültürel ve ekonomik yapı, ulaşım, dolaşım sistemi açısından uygun olmadığı, yeşil alanların ne şekilde etkileneceğinin belirsiz olduğu’ sonucuna varılmıştır. Yapılan tespitlerden ve yargılamanın sürecinden, söz konusu plan tadilatlarının yasaya aykırılık teşkil ettiği ve iptalinin gündeme geleceği yüksek ihtimal dahilinde iken, Başbakan tarafından yargının sonucu beklenmeden, yargının önüne geçilerek ve bağımsız yargı hiçe sayılarak, Ne yaparsanız yapın biz kararı verdik verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz ifadelerinin kullanılması, açıkça,  Türk Ceza Kanunumuzun 288.maddesinde düzenlenmiş olan ve “Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır” şeklinde ifadesini bulan Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçunu oluşturmaktadır.

Yargılaması devam eden bir dosyaya dair Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak bulunduğu konum ve yeri kullanıp, mahkeme kararlarını tanımayacağını ima ederek yukarıdaki şekilde beyanda bulunmasının, TCK’nın 277 maddesinde düzenlenen “yargı görevini yapanı etkileme” suçunu oluşturduğu da açık ve izahtan varestedir.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan söz konusu beyanları ile aynı zamanda halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik ve teşvik etmekte, kamu barışının bozulması anlamında ciddi tehdit ve tehlikeler oluşturmaktadır. Bir kısım halkın Recep Tayyip Erdoğan’ı son zamanlarda padişah olarak nitelemesi ve karşı fikirlerin en sert şekilde cezalandırılacağının, onun sözlerine uymanın sünnet  olduğunun ifade edilmesi de Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tür beyanlarının sonucudur. Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsi geçen beyanları Türk Ceza Kanununun 217.maddesinde düzenlenen Kanunlara uymamaya tahrik suçunu da oluşturmaktadır.

Nitekim, şüphelinin bu beyanları neticesinde 30.05.2013 ve 31.05.2013 tarihlerinde sabaha karşı kolluk kuvvetlerinin hukuka aykırı saldırısıyla yapılan müdahaleyle park içinde bekleyen insanlar ağır bir şekilde darp edilmiş, kendilerine ait eşyalar polis tarafından hukuka aykırı olarak toplanarak yakılmış ve iş makinaları istinat duvarı ile civarında bulunan ağaçları tamamen imha etmiştir!

Recep Tayyip Erdoğan’ın iş bu fiil ve beyanları aynı zamanda Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma, Kanunsuz Emir, İmar Kirliliğine Neden Olma suçlarını da oluşturmaktadır.

YASAL DAYANAK: T.C. Anayasası, TCK, CMK ve sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle; Şüpheli hakkında Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Emir, İmar Kirliliğine Neden Olma, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs, Kanunlara uymamaya tahrik. Suçlarından dolayı fezleke düzenlenerek izin alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmesi ihbarı olarak gereğinin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz. 31 Mayıs 2013

Şikayet Eden

UMUT ORAN

    Cuma, 31 May 2013 14:19

Bağlantılı Konular