Bülent Tezcan devlet eliyle özel hayata müdahale konusunda araştırma önergesi sundu

Tezcan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu Meclis Araştırma Önergesi şöyle:

"İktidarın sınır tanımayan temel özgürlükleri hiçe sayan baskıcı yaklaşımları ve uygulamaları günden güne artmaktadır.

Bunun en bariz örneklerinden biri de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın basına yansıyan  ”Kız-erkek öğrenci aynı evde kalamaz. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Talimatını verdik, denetimi yapılacak” sözleridir.

Başbakan Erdoğan, daha önceki açıklamalarında da “Kürtaj katliam, sezaryen cinayet, en az üç çocuk, banklarda kızlı erkekli oturmayı saygıyla karşılamam”  gibi benzer ifadeleri sıkça dile getirmiştir.

Yapılan açıklamaların temelinde dindar ve kindar gençlik projesi yatmaktadır.

Tek tip gençlik yaratma projesi kapsamında kişilerin özel yaşamları dizayn edilmeye çalışılmaktadır.

Muhafazakarlık adı altında özel hayatlara teşebbüs edilmektedir.

Özel hayatının gizliliği hakkı çiğnenmektedir.

Bu ve benzeri uygulamalar Türkiye’nin demokratik bir sisteme ulaşmasının önündeki en büyük engeller olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede devlet eliyle özel hayata müdahale uygulamalarının neler olduğu, bunların   sonuçları, bireysel ve toplumsal etkileri, siyasal sonuçları ve yaşanabilecek sıkıntıların belirlemesi amacıyla TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri ile Anayasanın 98.maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Bülent Tezcan
Aydın Milletvekili“

    Cumartesi, 09 Kasım 2013 12:59

Bağlantılı Konular