"İbrahim Eren Başbakanlıktan başka bir kamu kurumuna naklen veya geçici görevle geçiş yapmış mıdır?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu                                                                                                   
 İstanbul Milletvekili

Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç, TRT Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Başbakanlık Başmüşaviri İbrahim Eren’in, kurumda “görevlendirildiğini” açıklamıştır. Oysa TRT, anayasanın 133. maddesi uyarınca özerk olması gereken bir kurumdur. İbrahim Eren’in, mevzuata aykırı bir şekilde TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığı bir süre önce kamuoyuna yansımıştır.
“Başbakan Başmüşaviri kadrosunda bulunan Sayın İbrahim Eren, 23.07.2013 tarihinde kurumumuz genel müdür yardımcılığına görevlendirilmiş olup kurumumuza asaleten ataması yapılmamıştır” cevabını veren Sayın Arınç, Eren’in hangi mevzuat hükümleri uyarınca görevlendirildiği konusunda hiçbir açıklama yapmazken TRT’den önce hangi kamu kurumlarında çalıştığı sorusunu da görmezden gelmiştir. Ancak bunların da ötesinde Sayın Arınç, bir Başbakan Başmüşavirinin TRT’de görevlendirildiğini belirterek aslında skandal bir itirafa da imza atmıştır. Çünkü Başbakan Başmüşavirinin TRT’de görevlendirilmesi, anayasayla doğrudan çelişmektedir. TRT, anayasanın 133. maddesi ve kendi yasasına göre özerk bir kurum olup Başbakanlık’a bağlı herhangi bir birim değildir.

Bu bağlamda;

1- Daha önce kamu görevlisi olarak hizmeti bulunmayan İbrahim Eren hangi mevzuata göre bu göreve atanmıştır? Anayasanın 133. Maddesi açıkken bu atama neden yapılmıştır?
2- İbrahim Eren hangi tarihte Başbakanlıkta Başmüşavir kadrosuna atanmıştır?
3-  İbrahim Eren’in Başmüşavir  olarak sorumluluk alanları nedir?
4- İbrahim Eren’in 23/10/2013 tarihi itibariyle  Başbakanlıkta halen bir görevi var mıdır?
5- İbrahim Eren Başbakanlıktan başka bir kamu kurumuna naklen veya geçici görevle geçiş yapmış mıdır? Yapmış ise hangi kuruma hangi görevle atanmıştır?”

    Pazartesi, 04 Kasım 2013 16:39

Bağlantılı Konular