Tanrıkulu sordu: "Taksim’deki düzenlemenin proje sorumlusu kim ya da kimlerdir?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemi ile TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle;

“İstanbul’da bulunan tünelli kavşakların bir faydası olmadığı gibi aynı zamanda bu kavşaklar sonraki kavşaklarda tıkanmaya sebep olmaktadır. Yer altı tünelindeki otobüs durağının kaldırımı tam bir buçuk metreye indirilmiş olup yayalar ulaşımda zorluk çekmektedir.

Bu bağlamda;

1- İstanbul Taksim ve civarı bölgede meydana bitişik olan kaldırımın arkasında 60 metrelik kullanılmayan bir boşluk inşa edilmiştir. Bu boşluk hangi sebeple bulunmaktadır? Beklemesinin sebebi yanlış planlama ve projelerin sonucu mudur? Bu rahatsız edici durumun ortadan kaldırılması için gerekli çalışma yapılacak mıdır?
2- Yürüyen merdivenlerin yerleştirilmesinde hangi kriterler göz önünde bulundurulmuştur? Dar kaldırımlarda daha geniş olarak yapılan yürüyen merdivenlerin yaya ulaşımına zarar vereceği göz önünde bulundurulmamış mıdır?
3- Taksim’de bulunan park girişinin merdivenlerinin olduğu yere, meydanın ortasına 50 metre uzunluğundaki havalandırma yapısı inşa edilmiş midir? Edildiyse bunun gerekçesi nedir? Orta alanda bulunan havalandırma yapısı için daha uygun bir alan neden tercih edilmemiştir?
4- Tarlabaşı tarafında güvenli olmayan ve yürünemeyecek durumda olan kaldırımlar için düzenleyici bir çalışma yapılacak mıdır?
5- Parkın kullanımının 0.40 metrelik bir beton duvarla engellendiği doğru mudur? Doğru ise bu proje ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılmamış mıdır?
6- Yaya köprüsünün geçici bir iskele köprü kurulmadan yıkılmasının gerekçesi nedir?
7- Tarihi bir eser olan Prost’un düzenlemesinin meydana bakan köşesinin merdivenleri yıkılmış durumda olup vatandaşlar zorlanarak parka ulaşmaya çalışmaktadır. Park alanındaki gerekli düzenlemeler ve çalışmalar ne zaman yapılacaktır?
8- Elmadağı Kavşağında ve birçok yerde yayalar ile cadde arasında otoyol bariyerleri konmuş vaziyette iken diğer caddelerde, hemzemin geçitlerde korkuluk ve bariyerler bulunmamasının sebebi nedir? Bu korkuluk ve bariyerlerin olmaması sonucunda kazalar ve ölümler yaşanırsa sorumlusu ya da sorumluları kim olacaktır?
9- Osmanlı döneminden kalan, 1939 yılındaki Prost düzenlemesinde korunan Belediye Bahçesi’nin mermer basamaklarının ve kenarlarındaki masif taştan oyma vazoların, altındaki masif mermerlerin yıkıldığı doğru mudur? Doğru ise sorumluları ile ilgili yasal işlem başlatılacak mıdır?
10- Yüzeyde otoyol bariyerleri kullanılırken, tünelde kolonların arasına parmaklık konmuştur. Caddelerde ve tünelde, aynı koşullarda farklı standartlarda uygulama yapılmasının sebebi nedir?
11- Tünelin bir kolu Elmadağ Kavşağının ötesine verilmişken, bir kolu Askerocağı Caddesine uzanmaktadır. Bu durum otobüslerin hareketlerini kısıtladığından trafik tıkanıklığına sebep olmaktadır. Konu ile ilgili düzenleyici bir çalışma yapılacak mıdır?
12- İlgili proje bedelleri, uygulama bedelleri ve altyapı düzenlemeleri ile birlikte toplam maliyet ne kadardır?
13- Taksim’deki düzenlemenin proje sorumlusu kim ya da kimlerdir?
14- Yapılan proje çalışmaları sonucunda mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetleri ne zaman ve nasıl giderilecektir?
15- Bu tür eksik ve plansız yapılanmalar ile ilgili olarak kamuyu zarara sokan kişi ya da kişiler görevden alınacak mıdır? Ayrıca ortaya çıkan zararların tanzimi de sağlanacak mıdır?
16- Bu tür plansız yapılan proje çalışmaları ile ilgili Bürokratların sorumlulukları oldukları kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da sorumluluğu yok mudur? Eğer sorumluluğu varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili yasal işlem yapılacak mıdır?”

    Salı, 29 Ekim 2013 11:30

Bağlantılı Konular