Engin Altay'dan güneş enerjisi kullanımına ilişkin soru önergesi

Altay’ın soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’ nün 96. Maddeleri uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Engin Altay
Sinop Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Haziran 2013’te güneş enerjisi lisansı için başvuruları almaya başlamıştır. Önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahip Türkiye’nin, yerli ve yenilenebilir bir kaynak olan güneş yerine,  ithal ve pahalı bir teknoloji olan nükleerle ilgili adımlar atması, Mersin ve Sinop’u nükleer adası yapmaya öncelik vermesi Türkiye’nin geleceği açısından kaygı vericidir.

Bu kapsamda;

1- Türkiye’nin güneşten elektrik üretimi konusunda potansiyeli ne olarak hesaplanmıştır? Güneşten elektrik üretimi başlamış mıdır? Şu anda ne kadar kurulu güçte kaç tesiste güneşten elektrik üretilmektedir? Hiçbir üretim yok ise gerekçesi nedir?
2- EPDK’nun duyurusu doğrultusunda Haziran ayında güneş enerjisine dayalı lisans almak için kaç firma başvuru yapmıştır? Başvurularda öngörülen kurulu güç ne kadardır? EPDK’nın 600 Megavatlık Kurulu güç için lisans vereceği doğru mudur?
3- Elektrik enerjisi açığı nedeniyle ithal bir kaynak olan nükleere yönelen Türkiye, güneş kaynağına neden sınırlar koymaktadır? Güneş enerjisinin sisteme bağlantısına ilişkin yıllara göre yapılan plan nedir? Önümüzdeki yıllarda ortalama ne kadar güneş enerjisi santralının sisteme bağlanmasına izin verilecektir?
4- Lisans başvuruları için 50 MW sınırı getirilmesinin gerekçesi nedir? Daha yüksek kapasiteli tesislerin kurulması neden istenmemektedir?
5- EPDK, güneş enerjisi konusunda lisanslama çalışmalarını 2013’ün Haziran ayına kadar neden yapmamıştır? Türkiye, bu alanda gecikmiş değil midir? Almanya ve bir çok AB ülkesi güneşten ciddi şekilde elektrik üretimi yaparken, vatandaşın elektrik faturasına sürekli zam yapan Türkiye’nin bu alanda geç kalmasının sorumluları kimlerdir?
6- Türkiye’nin anlaşmalar kapsamında nükleer santrallarla ilgili girdiği yükümlüğün tutarı nedir? Türkiye zorunlu olarak ne kadar elektrik alacak ve karşılığında ne ödeyecektir?
7- Nükleer santrallara zemin yaratılması için güneş enerjisi lisanslama çalışmalarının geciktirildiği iddiaları doğru mudur? Türkiye’nin, yerli ve yenilenebilir bir kaynak olan güneş yerine, ithal ve atık maliyetleri giderek artan nükleer santrallara öncelik vermesi doğru bir adım mıdır?
8- Türkiye’nin güneş enerjisine, nükleer santrallardan yalnızca 1 kuruş fazla destek sağlaması, yerli ve yenilebilir kaynakların geliştirilmesi için yeterli midir?”

    Pazartesi, 28 Ekim 2013 10:56

Bağlantılı Konular