"İhaleyi ilk kazanan konsorsiyum, Marmaray Projesinden 2009’da neden vazgeçmiştir?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

29 Eylül 2013 tarihinde Denizli’nin Çivril İlçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda partiniz tarafından düzenlenen Mitingde yaptığınız konuşmanın bir bölümünde Marmaray Projesi ile ilgili olarak ‘’ Bu 29 Ekim’de inşallah Marmaray’ı açıyoruz. Allah’tan boğazın altından geçtiği için görmüyorlar. Görseler orda da yürüyüş yaparlar. 29 Ekim’de açacağız ondan sonrada onunla yolculuk edecekler. At denize balık bilmezse Halık bilir. Otomobillerin geçmesi içinde iki tüp geçit denizin altından yapıyoruz.’’ açıklamalarında bulunmuştunuz.

Bu bağlamda;

1- 29 Ekim tarihinde toplamda 76,5 kilometrelik Projenin Ayrılıkçeşmesi (Asya Yakası) ile Yenikapı (Avrupa yakası) arasındaki sadece 13 kilometrelik bölümü mü açılacaktır?
2- Gebze Halkalı arası, istasyonları, yenilenmiş tren rayları, elektrifikasyon, sinyalizasyon, haberleşme, kumanda merkezleri 2009 yılında bitmesi gerektiği halde neden hala bitirilememiştir?
3- İhaleyi ilk kazanan konsorsiyum ile,Marmaray’ı 680 milyon Euro’ya bitirmek üzere sözleşme yapılmış mıdır?
4- İhaleyi ilk kazanan konsorsiyum, Marmaray Projesinden 2009’da neden vazgeçmiştir?
5- İhaleyi ilk kazanan konsorsiyuma toplam ne kadar ödeme yapılmıştır?
6- Marmaray için ikinci bir ihale düzenlenmiş midir?
7- İkinci ihale, 1 milyar 42 milyon 79 bin 84 EURO teklifle İspanyol OHL firması ve Dimetronic firmasının oluşturduğu ortaklığa verilmiş midir?
8- 2009 yılında tamamlanması gereken ihale bedeli ile kıyaslandığında hükümetiniz tarafından,Kamu yaklaşık 350 Milyon Eurozarara uğratılmış mıdır?
9- 11 Üniteden oluşan tünelin 7. Ünitesinde 15 cmlik bir sapma tespit edilmiş midir?
10- Sözleşme hükmünce üstlenici şirket, 15 cmlik sapmayı projenin  sahibiolan devlet şirketi DLH (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi mi?
11- DLH İstanbul Bölge Müdürü‘nün hatalı yerleştirilen ünitenin (7inci ünite) sökülüp yenisiyle değiştirilmesini istemesine rağmen maliyetlerin artmasından çekinen  Japon TAİSEİ firması, 15 derecelik düşey sapmayı altını doldurarak  sağlıklı olmayan bir şekilde gidermiş midir?
12- Japon TAİSEİ firmasının, 15 derecelik düşey sapmayı altını doldurarak teslim edebilmesine hangi merciler onay vermiştir ve onay neden verilmiştir?
13- Marmaray’ın 29 Ekim tarihinde açılacak 13,5 kilometrelik bölümü için ‘’Bu Tünel Güvenlidir‘’ onay raporu düzenlenmiş midir? Hangi kurumlar, üniversiteler veya kuruluşlar tarafından ‘’Bu Tünel Güvenlidir‘’ onay raporu düzenlenmiş midir?”

    Pazartesi, 28 Ekim 2013 16:24

Bağlantılı Konular