"İşkenceyle mücadele için Ulusal Önleme Mekanizması ne zaman kurulacaktır?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemi ile TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

“Türkiye’nin 2005 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokolü’nün (OPCAT) onaylanmasına dair 6167 sayılı yasa, 12 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye, İşkenceyi Önleme Alt Komitesi’nin alıkonulma yerlerine düzenli ve habersiz ziyaret yetkisini tanıma ve en geç bir yıl içinde işkencenin ulusal düzeyde önlenmesi için Seçmeli Protokol’e uygun bir Ulusal Önleme Mekanizması kurma yükümlülüğü altına girmiştir. Ancak, böyle bir yükümlülük üstlenilmesine karşın OPCAT gereği belirtilen en geç bir yıllık süre olan 27 Ekim 2012 tarihinde işkencenin ulusal düzeyde önlenmesi için Seçmeli Protokol’e uygun bir Ulusal Önleme Mekanizması kurulmamıştır. Avrupa Komisyonu’nun 2012 İlerleme Raporu’nda da Türkiye bu hususta eleştirilmiştir. 2012 İlerleme Raporu’nda kolluk görevlilerinin özellikle resmi olmayan gözaltı merkezlerinde güç kullanmaya devam ettiklerine işaret edilmiş; ayrıca işkence ve kötü muameleye ilişkin soruşturmaların adli birimlerce yavaş yürütüldüğüne, buna karşın güvenlik güçlerinin karşıt iddialarına öncelik verildiğine dikkat çekilmiştir. Bizzat Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Şubat 2005-Haziran 2010 arasında işkence suçu uyarınca haklarında soruşturma açılan 309 güvenlik görevlisinden sadece ikisi ceza almıştır. 2011 yılında gözaltında beş kişi yaşamını yitirmiştir. 15 kişi ilköğretim veya ortaokulda gördükleri işkence ve kötü muamele sonucu yaralanırken, kolluk güçlerinin işkence veya kötü muamelesi sonucu yaralanan kişi sayısı da 228 kişidir. Aynı yıl içinde cezaevlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 148 kişi de yaralanmıştır. 2012 yılının ilk dört ayında 281 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kalmıştır.

Bu bağlamda;

1- Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme Ek Protokolü’ne uygun Ulusal Önleme Mekanizmasının, yükümlülüklerimize rağmen kurulmamasının sebepleri nelerdir?
2- İşkenceyle mücadele için Ulusal Önleme Mekanizması ne zaman kurulacaktır?
3- İşkence ve kötü muameleye ilişkin soruşturmalar adli birimlerce neden yavaş yürütülmektedir?
4- Kolluk kuvvetleri hakkında gelen şikâyetler neden önemsenmemekte ve dikkate alınmamaktadır? Kolluk kuvvetini şikâyet eden kişi mağdurken nasıl sanık konuma düşürülmektedir?
5- İşkence suçundan haklarında soruşturma açılan kolluk kuvvetlerine ceza verilmemesi yönünde politika uygulanmasının sebepleri nelerdir?
6- Bireysel hak taleplerine karşı kolluk güçlerinin işkence ve kötü muamele uygulamasına neden göz yumulmaktadır?”

    Pazar, 27 Ekim 2013 18:20

Bağlantılı Konular