"Bu dönemde meslek dışından kaç büyükelçi ataması yapılmıştır?"

TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Loğoğlu konuyla ilgili sorularının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından cevaplandırılmasını istedi.

Genel  Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu’nun soru önergesi şöyle:

“Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin güvenliği, istikrarı, refahı ve uluslararası itibarı bakımından kilit öneme sahip bir kurumdur. Uzun yıllar boyunca seçkin kadrolarıyla, siyasi müdahalelerden uzak bir şekilde ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda ülkemize hizmet eden Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda personel yönetimi konusunda dikkat çekici uygulamalara imza atmaktadır. Örneğin, meslek dışından atanan büyükelçilerden birisi El Kaide’nin terör örgütü olmadığına ilişkin bir açıklama yaptığı halde görevine devam edebilmektedir. Öte yandan, bazı diplomatların kendilerinden daha kıdemli diplomatlardan önce büyükelçi yapıldıklarına ilişkin ciddi iddia ve rahatsızlıklar vardır.

Bu durumda yanıtlanması istenen sorular şunlardır:
1- 1 Mayıs 2009 – 22 Ekim 2013 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı’nda kaç büyükelçi tayini yapılmıştır?
2- Bu dönemde meslek dışından kaç büyükelçi ataması yapılmıştır?
3- Meslek dışından atanan büyükelçiler hangi gerekçeyle hangi ülkelere atanmışlardır?
4- Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu sınavında İngilizce dilinden başarılı olan adaylar, tekrar İngilizce eğitimi için yurt içinde ve/veya yurt dışında kurslara gönderilmekte midirler? Gönderiliyorlarsa, ne kadar süreyle İngilizce eğitim almaktadırlar?
5- Ataması yapılan büyükelçilerin yaş ve kıdem bakımından dökümü nedir?”

    Çarşamba, 23 Ekim 2013 10:26

Bağlantılı Konular