Tekin, basın emekçilerinin işten çıkarılmasını sordu

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Gezi sürecinde işten çıkarılan basın emekçilerinin işten çıkarılma gerekçelerini sordu.

Ülkemizde yaşanan gezi olayları sonrasında, basın özgürlüğü açısından dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş uygulamaların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.

Gezi Parkı protestolarının başladığı 27 Mayıs’tan bu yana onlarca gazeteci işten atıldı, zorunlu izne gönderildi, istifa etmek zorunda kaldı, polis şiddetine maruz kaldı, yaralandı veya gözaltına alındı.

Fotoğraf Vakfı raporuna göre; 31 Mayıs-8 Temmuz arasında sadece İstanbul ve Ankara’da gözaltına alınan, şiddete maruz kalan ve fotoğrafları silinen fotoğrafçıların sayısı 111.olarak belirlendi.

Hürriyet gazetesi foto muhabiri Selçuk Şamiloğlu, olayları görüntülediği sırada elinden ve başından plastik mermiyle vuruldu. Çok sayıda gazeteci sadece görevlerini yaparken yaşamlarını tehlikeye attılar, coplandılar, hakarete uğradılar, gözlerinden
yaralandılar, hastanelik oldular.

Bu süreç yaşanırken işin mutfağında görev yapan, eleştirel olma cesaretini gösterebilen bazı gazetecilerin programları yayından kaldırıldı ya da görevden alındılar. TMSF ’nin bazı yayın organlarına el koymasıyla birlikte fırsat bilinerek çok sayıda istifa ve işten çıkarma yaşandı. Basın özgürlüğü konusunda sicili zaten bozuk olan ülkemiz, Gezi eylemlerini haberleştiren ve yorumlayan gazetecilere, halka değil iktidara hizmet edeceksiniz dayatması nedeniyle, basınımız büyük bir yara daha aldı.
Halkın haber alma hakkı için bedeli ne olursa olsun direnen gazetecilere karşı tutumunuz değişmediği sürece telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanacak ve kaybeden yine ülkemiz
olacaktır.

Bu bağlamda,

1- Gezi olaylarının başladığı 27 Mayıs’tan bugüne kadar işten atılan ya da istifa eden
gazetecilerin isimleri ve çalıştıkları medya kuruluşlarının adları nelerdir?

2- Haber ve yorumları nedeniyle cezai kovuşturma geçiren gazeteciler var mıdır?

3- Görevini yapan gazetecilere saldıran, gözaltına alan, engelleyen ya da başka şekillerde hedef alan sorumlular hakkında açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır?

4- Yargılanmayı bekleyen tüm tutuklu gazetecilerin vakit geçirilmeden salıverilmesi için yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Basın özgürlüğünü güvence altına alacak mısınız?

5- Gazetecilerin istifaya zorlanmalarında ya da işlerinden çıkarılmalarında, gazete patronlarına bizzat veya hükümetin herhangi bir üyesi veyahut danışmanlarınız aracılığıyla bildirimlerde bulunuyor musunuz?

6- TMSF’nin, Akşam gazetesi genel yayın yönetmeninin görevinden alması ve bu yayın organı ve bağlı oldukları gruplardan çok sayıda istifa ve işten çıkarma yaşanması hakkında değerlendirmeniz nedir?

    Pazartesi, 21 Ekim 2013 13:03

Bağlantılı Konular