Faruk Loğoğlu AB İlerleme Raporunu değerlendirdi

Loğoğlu yaptığı yazılı açıklamada AB Türkiye İlerleme Raporu hakkında şu görüşlere yer verdi:

“Son Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu da daha öncekiler gibi Türkiye’de, ne yazık ki kronikleşen, anti-demokratik uygulamalara ve AKP Hükümeti’nin yönetimindeki yetersizliklere dikkat çekmektedir. Ülkemizin katılmayı hedeflediği uluslararası ve bölgesel çevrelerce son yıllarda sürekli olarak ve giderek artan bir şekilde eleştiri konusu yapılması halkımızı rahatsız ve rencide etmektedir. Halkımız, tıpkı AB üyesi ülkelerin vatandaşları gibi yüksek demokratik, sosyal, ekonomik ve insani standartları hak etmektedir. AKP iktidarı, kötü yönetimiyle, ülkemizi layık olduğu gelişmişlik düzeyinden ve ilerici uygarlıktan hızla uzaklaştırmaktadır. Halkımız, AB’nin eleştirilerine AKP’nin tepkilerinin olgun, yapıcı ve anlamlı olmaktan çok uzak kaldığını artık çok iyi bilmektedir. AKP’nin AB İlerleme raporlarına yönelik tepkisi, Hükümet’in Türkiye’yi AB’ye tam üyelik hedefinden daha da soğutma zihniyetinin yansımalarıdır.


AKP, demokrasiyle ilgisi olmayan, içeriksiz, Türkiye’yi geçmişin karanlıklarına taşımayı hedefleyen ve sinsice tasarlanmış paketlerle toplumu yönlendirebileceğini ve herkesi aldatabileceğini sanmaktadır. Ancak, son AB İlerleme Raporu bir kez daha göstermiştir ki AKP’nin bu çabaları boşunadır. AKP, Türkiye’nin demokrasiye hazır olmadığını, tamamını hazmedemeyeceğini düşündüğü içindir midir ki paketlerini parça parça sunacağını söylemektedir? Açıkça bilmemiz gerekir ki bu, diktatörlüklere özgü bir anlayışıdır.  CHP olarak bu zihniyeti reddediyoruz. Demokrasi için gerekli adımlar acilen, köklü ve her ayrıntısı düşünülmüş olarak topluca atılmalıdır. İfade, basın ve toplanma özgürlüklerinin önündeki engeller derhal temizlenmeli ve çökertilen adalet sistemi yeniden tesis edilmelidir. Bu anlamda, AB İlerleme raporu Türkiye’de birçok alanda ivedilikle yapılması gerekenler için yararlanılabilecek bir rehber niteliğindedir. Hükümet halkımızı içerik ve samimiyetten yoksun, dar siyasi emellere göre tasarlanmış paketlerle aldatmayı artık bir kenara bırakmalıdır.

Geçtiğimiz yıl İlerleme Raporunu çöpe atan, Gezi protestolarındaki tavrını eleştiren Avrupa Parlamentosu’nun kararını tanımıyorum diyen Hükümete tavsiyemiz eleştirilere kulaklarını kapamaması ve Türkiye’yi dünyadan koparmamasıdır.  AKP’nin “değerli yalnızlık” aldatmacasından vazgeçip, Türkiye’nin Avrupa-Atlantik bağlarını güçlendirmesi ve komşu ve çevre ülkelerle ilişkilerini iyileştirmesi gerekmektedir.  Ulusal hedefimiz adil, demokratik, özgür, zengin ve saygın Türkiye’yi yaratmaktır.  Böyle bir Türkiye günü geldiğinde AB’nin en güçlü üyelerinden biri olacaktır.”

    Perşembe, 17 Ekim 2013 04:45

Bağlantılı Konular