"AKP övünebilir, Türkiye’yi “Kölecilikte” Dünya 90’ıncısı yaptı!"

Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, sonuçları açıklanan Küresel Kölecilik Endeksi’ne (Global Slavery Index) göre, Türkiye’nin kölelik koşullarındaki 130 bin kişiyle, listede 90’ıncı olduğunu söyledi. Toprak, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Bu utanç tablosu, ülkemizi 2023’te Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokma çalıştığını iddia eden AKP iktidarının hayali senaryolarının çöküşüdür. Son dönemde, ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal, demokratik durumu, halkımızın can güvenliğini riske atan koşullardaki konumuyla ilgili kaygılar artmaktadır. İnsanlarımızın yaşam koşulları kötüleşmekte, gelecek umutları tükenmektedir. Açıklanan Küresel Kölecilik İndeksi’ndeki veriler, AKP iktidarının, ülkemizi içine düşürdüğü utançla ibretlik bir durumdur.  Küresel Köleciliğin önlenmesi amacıyla faaliyette bulunan Walk Free Foundation’ın (Özgür Yürü Vakfı) yürüttüğü çalışmaların sonuçlarına göre, dünya çapında yaklaşık 30 milyon insan kölelik koşullarında yaşıyor.


162 ülkenin yer aldığı kölecilik indeksinde Türkiye; Moritanya, Haiti, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra, en geri kalmış Afrika ülkeleriyle birlikte listede yer alıyor. ‘Nüfusa göre köle statüsündeki insanları’ karşılaştıran endekste, Moritanya birinci, Haiti ikinci, Pakistan ise üçüncü sırada. Rapora göre, Türkiye’de 110 – 130 bin arasında kişi, köle durumunda ya da kölelik koşullarında yaşıyor.

Kriterlere göre, modern kölecilik, zorla evlendirmeleri, bir insanı borçlandırarak kendine bağlamayı, insan ticaretini, insanları boğaz tokluğuna çalıştırmayı, yoksulluğu önlemek yerine, insanları yardıma muhtaç konumda tutarak, ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını yönlendirmeyi kapsıyor. Hükümetin, 10 yılda 120 milyar dağıtmakla övündüğü insanlarımızın dünyadaki algılanması maalesef böyle ve tanımı da modern kölecilik!”

Toprak, hükümetin özel sağlık kurumlarının, ilaç ve diğer giderlerin katılım paylarında yaptığı yüzde 50-100 arasındaki artışlarla adeta milyonlarca dar gelirliye, emekliye “kölesin, paran yoksa öl” dediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yüz binden fazla insanımızı köle durumuna düşüren ekonomik, sosyal politikaların mimarı AKP iktidarı, başarabilse Anayasa’dan Sosyal Devlet ilkesini de tümden silecek. Sınırlarımızı El Kaide’ye, El Nusra’ya, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) gibi terör örgütlerine teslim eden, Genelkurmay açıklamasıyla artık ordunun bu örgütlerle savaş halinde olduğu anlaşılan AKP iktidarının dış politikası çöktüğü gibi, kölelik listesindeki bu sıralamayla, ekonomik ve sosyal politikalarının da çöktüğü gerçeği, tüm dünyaya ilan edilmiş olmaktadır. Reyhanlı’yı Özgür Suriye Ordusu’nun üssü ve komuta merkezi haline getirdiği ortaya çıkan AKP hükümeti, insanlarımızı, kendi topraklarında Suriyeli mültecilerden beter duruma sokmuştur…”

    Cuma, 18 Ekim 2013 01:30

Bağlantılı Konular