Ankara Milletvekili Gök, Başkent Gaz ihalesinin iptalini istedi

Ankara Milletvekili Levent Gök, “Özelleştirme İdaresi’ne bir başvuruda bulunuyoruz, kota uygulamasındaki şirketin keyfi uygulamasını ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ‘arsalarımız, binalarımız gasp edilmiştir’ iddialarını dilekçemize ekleyerek, Başkent Gaz ihalesinin yeniden incelemeye alınarak Ankaralıların menfaati için iptalini istiyoruz” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Ankara’da yaşanan doğal gaz sorununa dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şirket tarafından uygulanan kota uygulamasını eleştirdi. Başkent Gaz’ın özelleşme aşaması hakkında bilgi veren Gök, özelleştirmenin düşük bir bedel ile yapıldığını iddia etti.


Daha kış aylarına girmeden Başkent Doğalgaz’ın kota uygulaması yaptığını ifade eden Gök, “Şuanda 135 metreküp kota uygulanmakta. Ankara’nın akşamları eksilere düşüyor, 135 metreküplük bir kota 10 günlük bir kullanıma denk düşer. Bu kotayı 1 aylık dilimler içinde vermeye başladılar. Ankaralılar kuyruklarda bekliyor ve her işlem başına 1 lira veriyorlar. Bu şirketin kara geçmesi için yapılan bir uygulamadır. Doğal gazın ihracından ötürü bir sıkıntı değildir. Firma öncelikli olarak sayaçlarda bulunan doğal gaz stoklarını eritmek suretiyle karlılık artırmayı hedeflemektedir. Melih Gökçek de kendi yaptığı bu uygulamadan öylesine rahatsızlık duyuyor ki, ‘mahkemelere gidin ve kota uygulamasını durdurun’ diyor” diye konuştu.
Ankara Milletvekili Gök Başkentgaz ‘da yaşanan son gelişmeler konusunda TBMM’de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da yaşanan hava kirliliğine çözüm bulmak amacıyla Ankara’da doğalgaz uygulaması başlatılmış ve 1980’li yıllardan itibaren yapılan yatırımlar ve tüketicinin özendirilmesiyle Ankara’da doğalgaz tek seçenek durumuna gelmiştir.

Tekel haline gelmiş ve stratejik önemi büyük doğalgazın fiyat belirlemesi ve işletmeciliğin her yönü açısından kamu otoritesinin kontrolünde  bulunması büyük ihtiyaçtı ve sayısız yararı var idi.

Ancak, Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Halktan peşin aldığı doğalgaz parasına rağmen BOTAŞ’a olan doğalgaz borcunu ödememesi ve yapımına başladığı halde metrolara kaynak bulamaması nedeniyle 2007 yılında Doğalgaz Piyasasıyla ilgili kanunda yapılan bir değişiklikleAnkara Büyükşehir Belediyesi  EGO bünyesinde bulunan doğalgaz EGO’dan ayrılmış ve BAŞKENT GAZ ADLI BİR ŞİRKET OLUŞMUŞTUR.”

Şirketin özelleştirilmesini Melih Gökçek’in istediğini ve AKP’li üyelerin kendisine yasal düzenleme sağladıklarını belirten Levent GÖK;

“Bu şirketin de özelleştirilmesi amaçlanmış, özelleştirilecek şirketin satılmasından elde edilecek gelirle Ankara’daki metro inşaatlarının tamamlanması öngörülmüştür. Ve Başkentgaz’IN ÖZELLEŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ BAŞLAYAN SÜREÇTE AKP’li üyeler Meclis’te konuşurken, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bizden rica etti, biz de bu kanunu bu nedenle hazırladık diye Mecliste savunmuşlar ve kanun Melih Gökçek’in istediği şekilde Meclis’ten geçirilmiştir.

2007 yılında %80’i 2012 yılında da %100’ü özelleştirme kapsamına alınan BAŞKENTGAZ için tam üç kez ihale yapılmıştır daha önceden. Ama o ihalelerde yatırılması  gereken teminat miktarların ödenmemesi nedeniyle iptal sonrası yapılan en son ihalede 1 milyar 162 milyon dolara TORUNLAR isimli şirket BAŞKENT Gaz’ı alarak uhdesine geçirmiştir.

Gerek özelleştirme sürecine, gerekse ihalenin bu kadar ucuza yapılmasına karşı itirazlarımızı 31 Mayıs 2013 tarihinde Başbakan hakkında Mecliste verdiğimiz GENSORU Önergemizin görüşmelerinde etraflıca paylaşmıştık.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“BAŞKENTGAZ’IN yaklaşık 2 milyon abone sayısıyla ulaştığı yatırım ağının bedeli 4-5 milyar dolar hatta daha fazla olması gerekirken son derece düşük bir rakamla özelleştirilmesini eleştirmiştim. Hatta Başbakan, bir televizyon kanalında, bu ihaleyi ben bu düşük rakamla onaylarsam herkes benden hesap sorar demiş olmasına karşın, kısa bir süre sonra ihaleyi onaylayarak BAŞKENTGAZ’I BU ŞİRKETİN ÜZERİNE GEÇİRMİŞTİR.

Bizim en esas itiraz noktamız şu idi: Böylesi stratejik önemi olan, halk için tek seçenek olan  doğalgazda kamu otoritesi ortadan kalktığı anda, karlılık politikası uygulayacağı açık olan bir şirkete terk edildiği zaman Ankaralıların mağdur edileceği, fiyatın belirlenmesinde kamu otoritesinin ortadan kalkacağını, aboneliklerde sorunlar yaşanacağını, sonuç olarak Ankaralıların mağdur olacağını bizler defalarca ortaya koyduk.”

Sözlerini “Bir şirket elbette bir yeri kâr etmek için alır. BAŞKENTGAZ’IN, başında Melih Gökçek olsa dahi bir kamu kuruluşunun uhdesinde kalması en uygunu idi. Çünkü gerek fiyat belirlemelerinde, gerek gaz stoklarında, gerekse kota uygulamalarında seçimle gelen bir kamu görevlisi halka karşı daha sorumlu davranmak durumunda kalırdı. Melih Gökçek olsa dahi böyle olurdu” diye sürdüren Levent GÖK,

DOĞALGAZ KAMUDA KALMALIYDI

“Biz doğalgazın kamuda kalmasını ısrarla istedik, Kaldı ki, doğalgaz Ankara Büyükşehir Belediyesinin en büyük gelir kaynağı idi ve elden çıkartılması yanlıştı. Yarın bir gün o makamda belediye başkanı olarak başka bir isim oturacaktır ama onun elinden böylesi bir gelir kaynağının alınmış olmasının yanlışlığını defalarca izah ettik.

Ne yazık ki, AKP’nin sayısal çoğunluğuyla hukuki prosedür onların çizdiği biçimde gelişti ve özelleştirildi, uygulandı. Ve ne yazık ki, 31 Mayıs 2013 günü gensoru önergemizin görüşüldüğü gün bu şirkete BAŞKENTGAZ’ın devri gerçekleştirildi. Çok ironik bir tablodur bu.

Özelleştirme sürecinde ve gensoru görüşmelerinde ifade ettiğimiz hususların bu kadar kısa bir sürede bizi doğrulayacağını biz biliyorduk, bundan emindik.” Diye hatırlatmada bulunan Levent GÖK, devralan şirketin ilk icraatının kâr planlaması olduğunun açığa çıktığını belirtti. Levent GÖK bu konuda şunların altını çizdi:

STOKLARI ERİTİP HEMEN KÂRA GEÇMEK İSTİYORLAR

“Devralan şirket, devir işleminden hemen sonra, daha yaz aylarında, yani sonbahara girmeden, kışa girmeden evlerde kullanılan doğalgaz alımına kota uygulamaya başladı. Şu anda konutlarda 135 metreküplük kota uygulanmakta ve fatura başına 1 TL bedel alınarak Ankaralılar mağdur edilmektedir. Akşamları Ankara’nın eksi birlere düşen ısısında 135 metreküp gaz ancak 10 gün gider. Yaşlı ve çocuklu evlerde bu miktar gaz ile ancak bir hafta ısınılabilir. Bu haksız ve yersiz aylık kota uygulaması yüzünden vatandaşlar ömürlerinin en huzursuz dilimlerini yaşıyorlar doğalgaz kuyruklarında. Bu kaçınılmaz bir sondu. Bunun en büyük nedeni, Yeni şirketin Ankaralıların sayaçlarında yüklü bulunan 300 milyon liralık stok gazı eritmek ve şirketin bir an önce kâra geçmek için yaptığı uygulamadır bu. Stokları eritip yeni alımları zamlı uygulama planıdır bu.

Böylesi bir keyfi uygulama doğalgaz ihale şartnamesinde yoktur. Şirketin kota uygulamasına izin veren hiçbir madde doğalgaz ihale kanununda yer almamaktadır.” dedi

Levent Gök açıklamasına devamla;

“Değerli Arkadaşlar;

Ankaralılar bu mağduriyetlerini yoğun olarak yaşar ve bunu her fırsatta dillendirirken, bu özelleştirmeyi isteyen ve özelleştirme sürecinde bu aksaklıkları dile getirdiğimizde  bize karşı çıkan Melih Gökçek, geçenlerde yaptığı açıklamayla isyan ediyor ve kendi yaptığı bu uygulamaya karşı vatandaşları dava açmaya davet ediyor. Melih Gökçek, vatandaşlara; “Mahkemeye gidin, kota uygulamasını durdurun” diyor. Bu ne demektir ? Şu anda en küçük bir dava açmanın ilk masrafı 300TL’lık bir masraf gerektirir. Yani 300 liralık bir doğalgaz alabilmek için 300 TL’lık masraf yapıp dava açacaksınız. Bu öneri doğru bir öneri değildir.

Bir kere Büyükşehir Belediye Balkanının işini doğru dürüst yapması ve doğalgazı devretmemesi gerekirdi. Doğalgaz devredildikten sonra haydi mahkemeye diye böyle önerilerde bulunmak hakkı yoktur, olamaz.

Bu arada daha vahim bir tablo ile karşılaştık. Şimdi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çok dikkatli ve özenli bir açıklama ile kamuoyunu aydınlatmak durumundadır. Biz yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir açıklamasından öğrendik ki, BAŞKENTGAZ’ı devralan şirket, EGO’ya ait binaların tapularını da üzerine geçirmiş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı geçen hafta verdiği bir demeçte “BİNALARIMIZ GASP EDİLDİ” diyerek şirketle hukuki bir mücadeleye girdiklerini ifade etmiştir.” dedi.

GELDİĞİMİZ DURUM ÇOK VAHİM

Gök, Geldiğimiz durumun çok vahim olduğunu ifade etti. “Çok vahimdir. Bir yanda karşılaştığımız kota uygulaması, bir yanda  sırf kendi borçları ödensin ve metroya kaynak aktarılsın diye yıllarca doğalgazın  özelleştirilmesi için çırpınan belediye başkanı, bir yanda ise ihaleyi alan kuruluşun 200 milyonluk belediye arsa ve binalarını kendi üstüne geçirmesi… Bu gasp diyor belediye başkanı, bu uygulamadan haberimiz yok, tesadüfen ve sonradan tapudan  öğrendik diyor belediye başkanı. Bu bir skandaldır.”

BAŞKENT SUDAN UCUZA GİTMİŞTİR

Levent Gök,

“Eğer bu binaların da devredileceği ihale şartnamesinde yazıyor ise, ve bu binaların değeri 200 milyon TL civarında ise BAŞKENTGAZ SUDAN UCUZA DEVREDİLMİŞTİR.” tespitinde bulundu.

“Eğer ihale şartnamesinde bunların devrine ilişkin bir hüküm yok ise ki ben de olmadığını düşünüyorum; bu devir nasıl yapılmıştır? Yani ihaleyi alan bir şirket Büyükşehrin haberi olmadan tapuda Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan arsa ve binaları üzerine nasıl geçirmiştir? Büyükşehir Belediye Başkanının ifadesiyle baştan bir hile ve gasp durumu ile karşı karşıya olunduğu görülmektedir. Bunu Ankaralılar kabul edebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu.

Levent Gök, “Biz Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ihale onaylanmadan önce bir dilekçe verdik, ihaleye konu değer tespitlerini istedik, cevaben devir yapılmadığı için şimdi veremeyiz dediler. Özelleştirmeden sonra, devir yapıldığına göre ihale konusunun değer tespitlerini yeniden istedik, bu sefer de bu bedellere ilişkin fiyatları bildirmediler. Anlaşılıyor ki ortada skandal boyutunda uygulamalar var.

Bu tapuların devrinden Büyükşehir “haberim yok” diyor, Tapuların nasıl devredildiğini bilen yok, bir açıklama yok… Bu vahim tabloyu Ankaralılar ve Türkiye kaldırabilir mi? Özelleştirme demek bütün malların talan edilmesi demek değildir ki…” diyerek açıklamasına şöyle devam etti:

NEYİ ALDINIZ? DOĞALGAZ İŞLETMECİLİĞİNİ Mİ, ARSA VE BİNALARI MI?

“Neyi aldınız? Doğalgazın özelleştirmesini, işletmesini aldınız… Peki bu tapular nereden çıktı böyle?” diye sorarak;

“Şimdi Melih Gökçek ortaya çıkmış, kendi yarattığı tablo için 200 milyonluk rant kavgasını duyuruyor ve tesadüfen öğrendiklerini belirtiyorlar, Bu nasıl bir devirdir, bu nasıl bir tesadüftür arkadaşlar?

TAPU DEVRİ NASIL OLUR?

“Bir tapu devri yapılırken, bir tarafta mülkiyetin sahibi Büyükşehir Belediyesi, bir tarafta mülkiyetin alıcısı kişi veya şirket vardır.” diyen Gök;

“Belediye Başkanı bu iddialarda bulunurken neye dayanıyor? Hangi hakla, hangi yetkiyle Büyükşehirin bu malları bu şirketin üzerine geçirilmiştir?

Başkentgaz’da kota uygulaması devam ediyor ve 200 milyon liralık bir mülkiyet kavgası sürüyor şimdi.

2-3 ayın sonunda geldiğimiz bu tablo çok acıdır. Ankaralılar akibeti belirsiz bir ciddi tehlike ile karşı karşıyalar. Kota ne olacak belli değil… Fiyatlar ne olacak belli değil…

Ama bu BAKENTGAZ özelleştirilmesiyle Ankaralıların geleceği ipotek altına alınmıştır.”

Levent Gök, devamla; “Yakıtta tek seçenektir doğalgaz. Şurada bulunan her kes doğalgaz kullanıyor. Vazgeçemeyeceğimiz bir ilişki içindeyiz. Bütün yatırımlar ona göre yapılmış durumda. Evler, dükkanlar, iş yerleri, devlet daireleri, sanayi, ticarethaneler her yer doğalgaz arkadaşlar.

ENDİŞELERİMİZDE HAKLI ÇIKTIK. ÖZELLEŞTİRME İDARESİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

İşin başından beri endişeli olduğunu ifade eden Gök şöyle dedi:

“Böylesi önemli bir konuda benim çok ciddi endişelerim vardı ve bu endişelerimizde haklı çıktık, Çok kısa bir sürede haklı çıktık.

Şimdi biz Özelleştirme İdaresini, göreve çağırıyoruz arkadaşlar.

Özelleştirme İdaresi bir kere şunları açıklamak durumundadır.

-BAŞKENTGAZ HİSSE DEVRİ İHALESİNDE ARSA VE BİNALAR İHALEYE DAHİL MİDİR?

-ALAN ŞİRKETE HANG BİNALAR DEVREDİLMİŞTİR? DEĞERLERİ NE KADARDIR?

-DEVREDİLEN ARSA MİKTARLARI NE KADARDIR? MEBLAĞLARI NE KADARDIR?

- BU ŞARTNAMEDE SİZ ÖZELLEŞTİRME YAPARKEN ARSA VE BİNALAR YER ALMIŞ MIDIR?-İHALEDE ŞİRKETE SEN İSTEDİĞİN ZAMAN KOTA UYGULAYABİLİRSİN DİYE BİR YETKİ VERİLMİŞ MİDİR?

-BU YETKİYİ ŞİRKET NEREDEN KULLANIYOR?

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BU SORULARA YANIT VERMEK ZORUNDADIR.

ANKARALILAR BU YANITLARI BİLMEK İSTİYORLAR.”

SÖZLERİM MELİH GÖKÇEK’İN AÇIKLAMALARINA DAYANIYOR

GÖK, “Değerli Arkadaşlarım, söylediklerimin tamamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının ifadelerine dayanmaktadır. Görülüyor ki bu özelleştirme ihalesi sorgulanabilir bir ihale olmuştur.” diyerek,

ÖZELLEŞTİRME İDARESİNE İPTAL BAŞVURUSU

“Bu nedenle biz Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bir başvuruda bulunuyoruz

Bu başvurumuzda;

Şirketin kota uygulamasındaki keyfi tutumunu ve özellikle Büyükşrhir Belediye Başkanının “arsalarımız, binalarımız gasp edilmiştir, Ankaralıların 200 milyonluk malvarlığı şirket tarafından gasp edilmiştir iddialarını ve hukuka taşıdıklarını belirttikleri bu iddialarını da dilekçemize eekleyerek Özelleştirme İdaresinin Başkentgaz ihalesini yeniden bir incelemeye alarak Ankaralıların menfaatleri doğrultusunda iptal edilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Levent Gök şu saptamalarda bulundu:

“Bu önemli bir tablodur. Bunu Ankaralıların taşıyamayacağı belli olmuştur. Hem devreden belediye açısından son derece uygunsuz tablolar ortaya çıkmıştır. Hem de Ankaralıların tamamını mağdur eden uygulamalar yaşanmaya başlanmıştır.

Şimdi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına düşen görevi bu Başkentgaz özelleştirme ihalesi sürecinde yaşanan olumsuzlukları tüm Ankara ve Türkiye ile paylaşmaktır.

Şartnameyi açıklamaları gerekiyor.

Arsa ve binaların şartnamede bulunup bulunmadığını açıklamaları gerekiyor.

BAŞKENTGAZ’IN Özelleştirme İdaresince saptanan değerinin ne olduğunu açıklamaları gerekiyor.

Bu değerin içinde, Büyükşehir Belediye Başkanının gasp olarak nitelendirdiği arsa ve binaların bulunup bulunmadığını açıklamaları gerekiyor.

Şirketin kota uygularken bu yetkiyi nereden aldığını açıklamak durumundalar.

Sessiz kalınarak bu mesele geçiştirilemez.

Büyükşehir Belediye Başkanının ifade ettiği uygulamayla , yani Ankara’da herkesin mahkemeye başvurmasıyla bu sorun çözülemez.

2 milyon aboneyi mahkemeye sürüklemek Ankaralılar için büyük haksızlıktır. Bir kamu otoritesinin bu meseleye el koyması gerekir.”

Levent GÖK, açıklamasının sonunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığından beklediklerini ifade etti:

İHALE İPTAL EDİLMELİDİR.

“Ve Özelleştirme İdaresinin de;

- Başkentgaz ile ilgili yaşanılan bu olumsuzlukları dikkate alarak, şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesini dikkate alarak ve şirketin ihale şartnamesine aykırı davrandığını düşünerek bu özelleştirmeyi tekrar sorgulaması ve bütün sonuçlarıyla iptal etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu nedenle biz özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ankaralıların menfaatine olacağını düşündüğümüz bir dilekçemizi takdim ediyoruz ve diliyoruz ki, Ankaralılar bizim ön gördüğümüz ama yaşanması halinde pek çok Ankaralıları mağdur edecek olan doğalgaz konusunda sıkıntı yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

Her şey Ankara halkı içindir.

Ankaralıları mağdur eden her konu bizi rahatsız eder ve biz de bu konuları kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunmak için her zaman çaba sarf edeceğimizi  bir kez daha belirtiyor ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

    Pazartesi, 14 Ekim 2013 17:07

Bağlantılı Konular