Tanrıkulu, gönüllü ajan projesini sordu

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan gönüllü ajan projesini TBMM gündemine taşıdı.

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

‘TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1. Sağlık Bakanlığı tarafından gönüllü ajan projesi adı ile bir proje başlatılmış mıdır?

2. Gönüllü ajanların muayene oldukları hastanelerde rahatsız oldukları konuları Sağlık Bakanlığı’na yapacakları ihbarları Bakanlık tarafından görevlendirilecek hasta görünümündeki denetçilerin değerlendireceği doğru mudur?

3. Böyle bir uygulama ile sağlanacak kamu yararı nedir?

4. Fişlenen hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının bezdirilmeleri, pasifize edilmeleri mi amaçlanmaktadır?

5. İktidarınızın fişlediği ve hedef tahtasında bulunan hekim ve sağlık çalışanları aleyhlerinde düzmece tertiplerle düzmece kanıtlar mı oluşturulacaktır?

6. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası (TMMOB),  Spor ve Sanat dünyasına uyguladığınız sindirme politikasının yeni rotası bu kez de hastane çalışanları ve hekimler mi olacaktır?

7. İktidarınızın, hastanelerde yürüteceği ajan uygulamasının asıl hedefi, Türk Tabipleri Birliği midir?’

    Perşembe, 17 Ekim 2013 19:52

Bağlantılı Konular