"2010-2012 yılları arasında tutuklanan gazeteci sayısı nedir? İsimleri nelerdir?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Maliye Bakanlığı Sözcü’nün Sahibi Burak Akbay, Sözcü Yazarı Emin Çölaşan, Gerçek Gündem.com Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı ve eski Bakanlardan Rıfat Serdaroğlu hakkında dava açmıştır.

Maliye Bakanlığı MASAK’a ilişkin haberlerine köşelerinde ve gazetelerinde yer veren Barış Yarkadaş, Burak Akbay, Emin Çölaşan, Orhan Bursalı ve eski Bakan Rıfat Serdaroğlu’ndan on bin TL talep etmiştir.

Bu bağlamda;

1- Maliye Bakanlığının, MASAK’a ilişkin köşelerinde ve gazetelerinde haberlere yer veren Burak Akbay, Emin Çölaşan, Barış Yarkadaş, Orhan Bursalı ve ayrıca eski Bakanlardan Rıfat Serdaroğlu’na dava açarak tazminat talep etmesi düşünce özgürlüğü ile bağdaşmakta mıdır?
2- Maliye Bakanlığı’nın Sözcü’nün Sahibi Burak Akbay, Sözcü Yazarı Emin Çölaşan, Gerçek Gündem.com Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı ve eski Bakanlardan Rıfat Serdaroğlu’na dava açmasının gerekçesi nedir?
3- 2010-2012 yılları arasında tutuklanan gazeteci sayısı nedir? İsimleri nelerdir?
4- 2010-2012 yılları arasında tazminat davası açılan gazeteci sayısı nedir? İsimleri nelerdir? Davalar sonucu alınan tazminatlar nasıl değerlendirilmiştir?

    Pazartesi, 07 Ekim 2013 11:52

Bağlantılı Konular