"Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’ı hangi yetkiye dayanarak açıkça tehdit etmiştir?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

“Oğlum İsmail, yine rahat durmuyorsun. Benim Ali İsmail ile ilgili söylemediğim bir sözü tekrar ısıtıp veriyorsun ki sana özel olarak telefonda bunu izah ettiğim halde her fırsatta alçaklıkla bunu tekrar ediyorsun.

Failler belirlendi, tutuklandı, yargılanıyor. Bunlardan pek memnun olmadın herhalde. Sana malzeme kalmadı derken, mahkeme bize bir soru soruyor. Biz de savcılık da kamu düzenini düşünerek yüzbinlerce insanın yaşadığı bu şehirde olay çıkmasın diye görüşümüzü yazıyoruz.

Bunlar her nasılsa yandaş avukatlarınız tarafından herhalde anında sizlere servis ediliyor. Kuşlar söyledi deme sakın inanmam! Neyse hiç önemli değil. Zaten biz ne dersek diyelim siz vermek istediğinizi veriyorsunuz. Siz bizim Ali İsmail için çok üzüldüğümüze de inanmazsınız.

Demokratik tepkiye eyvallah ama amaçları kaos çıkarmak olanların fırsat beklediği bir ortamda bu davanın başka yerde görülmesini istemek Eskişehir’e ve halkın yararına bir şey yapmak demektir.

Tabii ki takdir yargının. Diğer konulara girmiyorum çünkü yargılama devam ediyor. Ama siz zaten hem savcı, hem hakim, hem avukatsınız. Müebbet bile sizi kesmez. Bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin. Yerin altı da var unutma, eninde sonunda orada görüşeceğiz.”

Konuyla ilgili olarak;

1- Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’ı hangi yetkiye dayanarak açıkça tehdit etmiştir?
2- Gazetecilerin Ali İsmail Korkmaz cinayetiyle ilgili haber yapma özgürlüğü iktidarınız valisi tarafından baskı altına mı alınmaya çalışılmaktadır?
3- Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna,  Eskişehir deki Gezi Parkı Gösterileri sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinin bulunması için de neden gerekli enerji ve tepkiyi göstermemiştir?
4- Neden öldürülme anı kamera kayıtları görüntülerinin kamuoyundan ve Mahkemelerden saklanabilmesi için oluşan zaman kaybına müsaade etmiştir?
5- Valiler aracılığıyla gazetecilerin insan hakları ihlalleri ve yargısız infazları haber yapmalarının önüne mi geçilmek istenmektedir?
6- Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, resmi email hesabını gazetecileri tehdit etmek için nasıl kullanabilmektedir? Valilere bu yönde iktidarınız tarafından bir yetki mi tanınmıştır?
7- Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna devleti temsil ettiğini unutmaması, sokak kabadayısı gibi davranmaması konusunda uyarılacak mıdır?
8- Eskişehir Valisi hakkında Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’ı tehdit ettiği için soruşturma başlatılacak mıdır ?
9- Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Merhum Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesi ne ilişkin davanın Eskişehir İli dışında görülmesi yönünde neden ve hangi gerekçelerle görüş belirtmiştir?
10- Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’nın Merhum Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi olayındaki sorumluluk payının tespit edilmesi için bu güne iktidarınızca gerçekleştirilen incelemeler ve soruşturmalar bulunmakta mıdır?”

    Perşembe, 03 Ekim 2013 17:51

Bağlantılı Konular