CHP'nin Ekonomi Raporu

CHP’nin Ekonomi Raporu:

Gelir dağılımında veri kalitesi kuşkulu

Dolar milyarderlerinin sayısı da yoksulların sayısı da artıyor. Buna rağmen veriler gelirin daha adil dağıldığını gösteriyor

CHP’nin ekonomi raporunda, Türkiye’de dolar milyarderlerinin sayısı hızla artarken, yoksul sayısının 17 milyona dayandığı, buna karşın resmi verilere göre “gelir dağılımı adaletinde düzelme görüldüğü” belirtilerek, “veri kalitesindeki kuşkulara” dikkat çekildi.

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırladığı 73. Ekonomik Görünüm raporunda 2012 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Anket sonuçları değerlendirildi.

Toplumun gelirden en çok pay alan yüzde 10’luk kesiminin gelirinin, en az pay alan yüzde 10’luk hanelerin gelirini “12’ye katladığının” belirtildiği raporda, 2012 yılında gelir dağılımı adaletinde ise kısmi bir düzelme görüldüğü belirtildi.

Gelir dağılımında bir garip düzelme
2009-2011 yıllarına ait verilere göre “gelirdeki artış/azalışa, gelir dağılımındaki düzelme/bozulmanın eşlik ettiğine” dikkat çekilen raporda, 2012’de ise ekonomideki sert yavaşlamaya ve büyümenin yüzde 2,2’ye düşmesine rağmen gelir dağılımında adaletin kısmen düzeldiği kaydedildi. Raporda, verilerin son dönemde büyümedeki yavaşlamaya rağmen kişisel gelir dağılımının düzeldiğini gösterdiği vurgulanarak, “Yani gelir dağılımı, gelirin daha yavaş arttığı dönemde, her nasıl oluyorsa(!), daha adil dağılıyor” denildi.

“Kuşkulu” İyileşme
Raporda, gelir dağılımında önemli bir düzelme görülen 2007 yılı da mercek altına alındı. Bu dönemde en düşük gelir grubuna yapılan sosyal transferlerde bir değişiklik yaşanmadığının, diğer gelir grupları itibariyle de gelirlerin dağılımında da anlamlı bir değişiklik olmadığının belirtildiği raporda, yaşanan düzelme “hesap yöntemi değişikliğine” bağlandı. CHP’nin ekonomi raporunda, şunlar belirtildi:

“2006–2007 yılları gelir dağılımı çalışmalarında TÜİK’ in yöntem değişikliğine gittiği bir dönem. 2002’den 2005 yılına kadar gelir dağılımı istatistikleri ‘Hanehalkı Bütçe Araştırmasından’ üretilirken; 2006’dan itibaren, ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ uygulanmaya başlandı. Gelir dağılımındaki olağanüstü düzelmenin tam da anketin değiştiği bir döneme denk gelmesi; gelir dağılımında veri kalitesi, 2006 öncesi ve sonrası serilerin karşılaştırılabilirliği konusunda kuşku uyandıran bir gelişmedir.”

Dolar milyarderleri arttı, yoksul sayısı 17 milyona dayandı
CHP’nin raporunda, gelir dağılımında düzelme görülmesine rağmen bir yandan Türkiye’nin dolar milyarderlerinin sayısının hızla arttığına, diğer taraftan ortanca gelirin yüzde 60’nın altında kalanların “yoksul” sayıldığı sınıflamaya göre, 2012’de yoksul sayısının 172 bin kişi artarak 16 milyon 741 bin kişiye ulaştığı vurgulandı. Bu artışın, “2009 krizinden sonra yoksul sayısındaki ilk artış” olduğunun da altı çizildi. Raporda, dolar milyarderi sayısı artıp yoksul sayısı artarken gelirin nasıl olup da daha adil dağıldığı ile ilgili olarak ise, “Toplumun en zengin kesimlerinin şişen servet stoku, gelir olarak değerlendirilemediğinden, en az kazanan ile en çok kazanan arasındaki makas bu dönemde kapanarak gelir dağılımını düzeltmiş” tespitinde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler
    Pazar, 29 Eylül 2013 18:37

Bağlantılı Konular