Altay, öğretmen istihdamı, nakli, dağılımı, norm kadro sorunlarını ve kurum müdürlerinin atanma şeklini sordu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi:

Eğitim sistemimizin en önemli sorun alanlarından bir kaçı öğretmen istihdamı, nakli, dağılımı, norm kadro sorunları ve kurum müdürlerinin atanma şeklidir. Yönetici atamalarında mülakatın baz alınması şaibeli atamaları ve yandaşlığı had safhaya çıkaracaktır. Ayrıca bakanlığın bir öğretmen istihdam planının bulunmaması ve YÖK ile koordinasyonsuz çalışılması sayıları 250 000’e ulaşan mağdur öğretmenlerin oluşmasına neden olmaktadır.

652 sayılı teşkilat yasası değişikliği ile şahsa bağlı kadroların atıl durumda kalmasına rağmen pedagojik formasyonsuz ve siyasi kişileri kurum dışından bakanlığa atanması bakanlığın insan kaynaklarını yönetememe sorunu yaşadığının da bir göstergesidir.

1- Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararında yer alan öğretmen branşlarının kaçı işlerdir? 2003 yılından bu yana bu kararlarda yer alan branşlara yıllar itibariyle kaç atama yapılmıştır? Atama yapılmayan branşlar nelerdir? Son 10 yılda branşlar itibariyle kaç öğretmen emekli olmuştur?
2- 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle ülkemizdeki toplam ders saati branşlar itibariyle nedir? Bu branşlarda kaç öğretmen görev yapmaktadır?
3- Tüm branşlar itibariyle kaç öğretmen açığı vardır? Bakanlığınız verilerinde atama bekleyen öğretmen sayısı branşlar itibariyle kaçtır?
4- Okul müdürlükleri ve müdür yardımcılıklarını yapılan atamalarda sürekli bir sendika mensuplarının başarılı olması tesadüf müdür? Bakanlığınız döneminde ( merkezden ve valilikler tarafından) ataması yapılan okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının mensup oldukları sendikaların dağılımı nedir?
5- Teşkilat yasası sonucu yeniden yapılandırma neticesinde şahsa bağlı hangi kadrolarda kaç yönetici aktif görevden el çektirilmiştir? Bu kişiler için bir yılda kullanılan bütçe nedir?  Yeni yasa sonucu kurum dışından hangi konumlara atama yapılmıştır?
6- 2003-2013 yılları arasında kurumlar arası nakil yoluyla bakanlığınıza kaç öğretmen naklolmuştur ve branşlara göre dağılımı nedir? Bu öğretmenlerin geldiği kurumlar hangileridir?
7- Kaç üst düzey yöneticiniz hangi siyasi partilerde (milletvekili, milletvekili adayı,  belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı, belediye başkan adayı, diğer aday adaylıkları) görev almıştır? Bu kişilerin şu anda yaptıkları görevler nelerdir?

    Cuma, 20 Eylül 2013 16:52

Bağlantılı Konular