Sezgin Tanrıkulu’nun AİHM tazminatları, kadına şiddet ve tutuklu hükümlü sayısı ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklaması

“Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin bir kısmı için mağdurların başvuruda bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kişilerin haklarının ihlal edildiğine hükmederek Türkiye’yi mahkûm etmektedir. Ne var ki kamu görevlilerinin yaptığı ihlallerden dolayı ortaya çıkan tazminatlar, ihlalcilerden tazmin edilmemektedir. Amiyane tabirle ihlalcinin yaptığı yanına kâr kalmaktadır.

Türkiye’nin AİHM davalarından ötürü ödediği tazminat ise, hükümetin insan hakları karnesini ortaya koyması bakımından çarpıcıdır. Konuyla ilgili soru önergemizi yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in verdiği bilgilere göre AİHM tarafından verilen ihlâl kararları nedeniyle, Adalet Bakanlığı sırf 1 Mart-31 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 1.707.060,00 Avro (3.929.200,41 TL) tazminat ödenmiştir.

Sadullah Ergin’in kadına yönelik şiddete dair verdiği bilgiler de, hükümetin şiddeti önlemek bir yana, şiddetin oranını bile bilmediğini ortaya koymaktadır. Sayın Ergin’in bu konuyla ilgili verdiği yanıt şöyledir: “5237 sayılı Türk Ceza Kanununda kadına yönelik şiddet eylemleri için özel düzenleme bulunmaması, adlî istatistiklerin sanık ve suç esas alınarak derlenmesi, mağdur esas alınarak bilgi derlemesi yapılmaması, ayrıca farklı suç tiplerinin kadına yönelik şiddet kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olması nedeniyle, “kadına yönelik şiddet” içeren eylemlerle ilgili olarak Bakanlığımızdan talep edilen ayrıntıda istatistik bilgi bulunmadığı…”

Sadullah Ergin’in yazılı soru önergemize verdiği ve 2002-2012 tarihleri arasındaki tutuklu ve hükümlü sayısı verileri ise, tutuklu ve hükümlü sayısının her yıl katlanarak arttığını ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir.

Ergin’in verdiği yanıta göre Aralık 2002 tarihi itibariyle tutuklu sayısı 24.621, hükümlü sayısı ise , 34.808 iken, bu sayı Aralık 2012 itibariyle 31.707 tutuklu, 104.313 hükümlüye ulaşmıştır. Diğer yıllardaki tutuklu ve hükümlü sayısı şöyledir:

31/12/2003 tarihi itibarıyla 27.240 tutuklu, 37.056 hükümlü;

31/12/2004 tarihi itibarıyla 27.565 tutuklu, 30.365 hükümlü;

31/12/2005 tarihi itibarıyla 26.425 tutuklu, 29.445 hükümlü;

31/12/2006 tarihi itibarıyla 34.412 tutuklu, 35.865 hükümlü;

31/12/2007 tarihi itibarıyla 38.028 tutuklu, 52.809 hükümlü,

31/12/2008 tarihi itibarıyla 40.172 tutuklu, 63.063 hükümlü;

31/12/2009 tarihi itibarıyla 40.340 tutuklu, 76.000 hükümlü;

31/12/2010 tarihi itibarıyla 34.248 tutuklu, 86.566 hükümlü;

31/12/2011 tarihi itibarıyla 35.987 tutuklu, 92.617 hükümlü.

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 20 Eylül 2013 16:45

Bağlantılı Konular