"Türkiye’deki yerleşim yerleri adlarının iadesi konusunda kapsayıcı bir çalışma yapılacak mıdır?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Türkiye’de yerleşim yerlerinin adlarının değiştirilmesi, tarihsel mirasın kültürel anlamda üstünün betonla kapatılmasıyla eşanlamlıdır. Söz konusu politika neticesinde Kürtçe, Ermenice, Gürcüce, Lazca, Arapça, Rumca dahil, Türkçe dışındaki tüm dillerdeki yerleşim isimleri değiştirilerek, kültürel zenginliği yansıtan önemli bir gösterge tahrip edilmiştir. Söz konusu isim değiştirmeyi bilmeyen üçüncü bir şahıs, bu iki yerin ayrı olduğunu düşünür. Ne var ki aynı köyün “eski” ve “yeni” isimleridir bu yanılgıya sebep olan. Anadolu’da halen yerleşim yerleri için “eski adı” ve “yeni adı” tabirleri kullanılmaktadır. Zira resmiyette söz konusu isimler değiştirilmiş olsa da, pek çok bölgede yerliler esas isimleri kullanmaya devam etmektedir. Benzer bir biçimde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı olan Rize’nin Güneysu İlçesi’ne bağlı Dumankaya Köyü’nün Rumca ismi Pulihoz’dur. Dahası, Güneysu ilçesinin de esas ismi Potomya’dır. Fakat söz konusu politikalar neticesinde bu isimler değiştirilmiştir. Her ne kadar yerleşim yerlerindeki nüfusun etnik yapısı değişmiş olsa da, isimlerin değiştirilmesi kültürel mirasın da üstünün kapatılması gayesini taşımıştır.

Bu bağlamda;
1- Rize’nin Güneysu İlçesi’ne bağlı Dumankaya Köyü’nün önceki ismi olan Pulihoz olarak değiştirmeyi düşünüyor musunuz?
2- Dumankaya (Pulihoz) bağlı olduğu Rize’nin Güneysu İlçesinin esas ismi olan Potomya olarak değiştirmeyi veya birlikte kullanmak bakımında bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
3- Türkiye’deki yerleşim yerleri adlarının iadesi konusunda kapsayıcı bir çalışma yapılacak mıdır?”

    Cumartesi, 21 Eylül 2013 16:27

Bağlantılı Konular