Sezgin Tanrıkulu, Başbakan’a Mısır’daki yatırımları sordu

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Türkiye’nin Mısır’da halihazırda mevcut kamu yatırımları bulunmakta mıdır? Mısır’daki kamu yatırımlarının tutarları yatırım türlerine göre nedir?
2- Türkiye özel sektör firmalarının Mısır’daki yatırımlarının tutarları yatırım türlerine ve firmalara göre nelerdir?
3- Mısır’da halen kaç Türkiye Vatandaşı işçi bulunmaktadır?
4- Mısır’da yaşanan son yönetim değişikliği ile risk altına giren yatırımlar ve projeler bulunmakta mıdır?
5- Mısır’daki Türkiye firmalarının alacakları ve projeleri ile ilgili olarak, Mısır Yönetimi tarafından alınan bir dondurma, askıya alma, iptal etme işlemi bulunmakta mıdır? Dondurulan, askıya alınan ve iptal edilen yatırımlar, projeler hangileridir ve tutarları ne kadardır?
6- 2011, 2012 ve 2013 Ağustos ayı sonu itibarıyla Mısır’la olan ticaret hacmimiz ne kadardır? Bu yıllarda Mısır ile Türkiye arasında gerçekleşen ihracat ve ithalat toplam tutarları ne kadardır?
7- 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Mısır’a Türkiye tarafından silah, askeri malzeme, askeri araç, askeri amaçlı uçak, helikopter, mühimmat satışı gerçekleştirilmiş midir? Gerçekleştirildiyse toplam satış tutarı bu yıllara ait olarak her bir kalem için ne kadardır?
8- Mısır’daki son yönetim değişikliğinin ardından Mısır Yönetimi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı bir ambargo uygulanması kararı alınmış mıdır? Hükümetinize resmi olarak iletilen bir ambargo kararı bulunmakta mıdır?
9- Mısır’daki son yönetim değişikliğinin ardından Mısır Yönetimi tarafından Türkiye firmalarına uygulanan bir yaptırım, ambargo uygulaması olmuş dur?
10- İktidar döneminizi kapsayan 2002-2013 Ağustos ayı sonuna dek Mısır Devleti ile hükümetiniz arasında imzalanan askeri, ticari, ekonomik anlaşma, mutabakat ve protokoller hangileridir?
11- Bu anlaşmalardan, protokollerden ve mutabakatlardan iptal edilenler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa iptal edilme nedenleri nelerdir?”

    Pazar, 15 Eylül 2013 15:55

Bağlantılı Konular