Özkes: "İlahiyat fakültelerinden felsefe dersinin kaldırılması faciadır, cinayettir."

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, ilahiyat fakültelerinden felsefe dersinin kaldırılmasının facia ve cinayet olduğunu belirterek, “Acilen AKP iktidarı ve YÖK, bu derse devam edilmesini sağlamalıdır” dedi.

İstanbul Milletvekili Özkes, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Darülfünun’da 21 Nisan 1924′te, bir kanun ile ilahiyat bölümünün açıldığını, bir yıl sonra da felsefe derslerinin okutulmaya başlandığını söyledi.

YÖK Genel Kurulu’nun, 15 Ağustos 2013 tarihinde aldığı bir kararla ilahiyat fakültelerinin müfredatını değiştirerek, felsefeye giriş, felsefe tarihi, sosyolojiye giriş, psikolojiye giriş, eğitim ve bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri derslerini kaldırdığını hatırlatan Özkes, felsefenin kaldırılmasıyla söyleneni olduğu gibi hemen kabul eden, anlatılanları asla sorgulamayan bir nesil yetiştirileceğini belirtti.

Özkes, taklitçi, ezberci, sığ, kalitesiz, dünyaya kapalı, anlamadan inanan, biatçı, itaatçi, fanatik bir din adamı tipi yetiştirileceğini ifade ederek, “Rivayet öne çıkacak, dirayet geride kalacak. Böylece İmam-ı Azam’ın kemikleri sızlayacak” dedi.

İslam dinini felsefesi olmayan bir din durumuna düşürmenin kimsenin haddi olmadığını ifade eden Özkes, sözlerini şöyle sürdürdü; “İlahiyat fakültelerinden felsefe derslerinin kaldırılması tam bir faciadır, cinayettir. Din adına işlenecek cinayetlerin temelini atmaktır. İbn-i Arabi’ye, İbn-i Sina’ya, Gazeli’ye kafir diyecek, Mevlana’ya, Yunus Emre’ye , Hacı Bektaş Veli’ye zındık diyecek radikal İslamcılar yetişecektir. Bu gidişat siyasi felakete yöneliştir ki bunun adresi Selefilik’tir. Önce Mısır ve Suud’a sonra da Afganistan’a benzeriz. Bu itibarla acilen AKP iktidarı ve YÖK, olası büyük bir faciadan dönerek ilahiyat fakültelerinde felsefe derslerine devam edilmesini sağlamalıdır.”

Kur’an kursu öğrencilerine paso verilmesi için CHP grup başkanvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı’na müracaat ettiğini, ancak AKP’nin oylarıyla bunun reddedildiğini öğrendiğini de belirten Özkes, bu konudaki tutanakları elde edince kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

    Çarşamba, 11 Eylül 2013 15:30

Bağlantılı Konular