Tanrıkulu’nun soru önergesine Ekonomi Bakanlığı’ndan cevap

Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu’nun Suriye’de iş yapan Türk firmalarının faaliyetleri ile ilgili soru önergesine Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen cevap şöyle:

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İstanbul Milletvekili Sayın Dr. Sezgin Tanrıkulu tarafından verilen 7/28574 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin sorular ve cevaplar.

Sorular:
1- Suriye’de iş yapan Türk firmalarının faaliyetleri devam etmekte midir?
2- Suriye’de iş yapan Türk firmalarının hak edişlerinin ödenmelerinde problemler yaşanmakta mıdır?
3-    Sorunların  aşılabilmesi  için  Suriye  ile  hükümetiniz  arasında görüşmeler sürdürülmekte midir?

Cevaplar:
1- Türk firmalarının Suriye ile ticari faaliyetleri sürmekte ancak Suriye’de yatırımı bulunan ve Suriye’de müteahhitlik işi üstlenmiş firmalarımızın yatırım ve projeleri güvenlik gerekçesiyle askıya alınmış durumdadır.
2- Yaşanan süreçten müteahhitlerimizin en az seviyede etkilenmelerini teminen Türkiye’de bazı tedbirler hayata geçirilmiştir.
Suriye’de faaliyette bulunan firmalarımız için alınan tedbirlerden bazıları; vergi ve Sosyal güvenlik Kurumu prim borçlarının ertelenmesi, hakediş alacakları baz alınarak Eximbank’ın “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi” programının uygulanması ve Suriye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak kullandırılan kredilerin çok daha uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasına imkan tanınması olarak özetlenebilir.

Ancak, yarım kalan projelerden doğan hak ediş alacaklarının tahsili konusunda iki ülke yetkililerinin görüşmesi şeklinde gerçekleşen Libya benzeri bir müzakere sürecinin izlenmesi mevcut şartlarda mümkün görünmemektedir.

3- Malumları olduğu üzere 30 Kasım 2011 tarihinde Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Hükümetimiz tarafından Suriye Yönetimine karşı uygulamaya konulması öngörülen yaptırımları açıklamış olup bahse konu yaptırımlar çerçevesinde Suriye’de halkıyla barışık meşru bir yönetim işbaşına gelene kadar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması askıya alınmış, Suriye Merkez Bankası ile ilişkiler durdurulmuş, Suriye Hükümeti’nin Türkiye’deki finansal varlıkları dondurulmuş, Suriye Hükümeti ile kredi ilişkileri durdurulmuş, mevcut işlemler hariç, Suriye Ticaret Bankası (Commercial Bank of Syria) ile işlemler durdurulmuş ve Suriye’deki altyapı projelerinin finansmanı için imzalanan Eximbank kredi anlaşması askıya alınmıştır.

Öte yandan, ülkemiz Suriye halkının meşru temsilcisi olarak, 8-11 Kasım 2012 tarihlerinde Ulusal Devrim İnisiyatifi (UDİ) adı altında Doha’da gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, 11 Kasım 2012 tarihinde tek bir çatı altında birleşmiş Suriye Muhalefet ve Devrim Güçleri Ulusal Koalisyonunu 12 Aralık 2012 tarihinde Marakeş’te gerçekleştirilen Suriye Halkının Dostları Grubu’nun dördüncü toplantısında 114 ülke ve 13 uluslararası kuruluş ile birlikte resmi olarak tanımıştır. Dolayısıyla, Suriye’de iç savaşın sonlanması sonrası başa gelecek meşru yönetim ile tüm sorunların görüşülüp çözüme ulaştırılması öngörülmektedir.

    Perşembe, 05 Eylül 2013 17:30

Bağlantılı Konular