“Son 10 yıl içerisinde kaç yurttaşın “Soy kodu”nun tespiti için çalışma yürütülmüştür?”

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“Ermeni kimliğine geri dönerek çocuğunu bir Ermeni Anaokuluna yazdırmak isteyen anneye İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen resmi bir yazı, vukuatlı nüfus kayıtlarında gizli ‘Soy kodu’ kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Agos Gazetesi’nin haberine göre İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kaleme alınan resmi bir yazı, vukuatlı nüfus kayıtlarında Ermeni yurttaşların “Soy kodu”nun “2” olduğu ifadesi net olarak belirtilmiştir. Nüfus müdürlüklerinde gizli tutulan ‘soy kodu’, talep eden devlet kurumlarına resmi bir yazıyla bildirilmektedir.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür yardımcılarından birinin imzasını taşıyan resmi yazıda, 1923 yılından bu yana ‘vukuatlı’ nüfus kayıtlarının gizli ‘soy kodu’ taşıdığı belirtiliyor. Aynı yazıda soy koduna örnek olarak ‘Ermeni vatandaşlarımızın soy kodu 2’dir’ ifadesi yer alıyor.

Bu bağlamda;

1- “Soy kodu” hangi maksatla ve hangi etnik gruplar için kullanılmaktadır?
2- Ermeni yurttaşlar için kullanılan “2” kodu dışında, diğer etnik grupların “soy kodları” nelerdir?
3- “Soy kodu” uygulaması dışında devlet ve hükümet etnik gruplar ve gayrimüslim yurttaşlar için ne tür gizli faaliyet ve uygulamalar yürütmektedir?
4- Söz konusu uygulama, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yurttaşlar arasında sınıflandırma yapmak gibi ayrımcı uygulamaların kamuoyuyla paylaşılmasına son verilecek midir?
5- Herhangi bir etnik veya dini mensubiyeti olan bir yurttaşın memur olarak atanması, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışabilmesi konusunda, “Soy kodu” bir kriter olarak kullanılmakta mıdır?
6- “Soy kodu” Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin hangi organlarında bir tasnif veya değerlendirme unsuru olarak kullanılmaktadır?
7- Son 10 yıl içerisinde kaç yurttaşın “Soy kodu”nun tespiti için çalışma yürütülmüştür?
8- “Soy kodu”, yurttaşların fişlenmesi anlamı taşıdığına göre, halihazırda hangi etnik veya dini grup mensupları fişlenmiş bulunmaktadır?”

    Pazartesi, 05 Ağustos 2013 15:51

Bağlantılı Konular