Ankara Milletvekili Kuşoğlu, TOBB Genel Kurulu’nun hukuksuz olduğunu söyledi.

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TOBB Genel Kurulu’nun hukuksuz bir şekilde yapıldığını söyledi.

Kuşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TOBB Genel Kurulu’nun hukuksuz olduğunu belirterek bu yıl içinde yapılan oda seçimlerinde yeni usüllerinin denendiğini, yeni kurallar getirildiğini ve hepsiyle ilgili hukuk mücadeleleri verildiğini, iktidarın ilgili bakanlıklar eliyle bu mücadelede yapması gerekenleri yapmadığını söyledi.

Kuşoğlu, TOBB’un ATO ile işbirliği halinde birçok usulsüzlük ve yolsuzlukları birlikte yaptığını belirterek, “ATO ile ilgili 3 önemli konu var: Birincisi ATO’da şu andaki yönetim hukuksuz. Başkan Salih Bezci’nin durumu şaibeli ve hukuksuzdur. İkincisi, seçimlerde 300′ün üzerinde banka şubesi oy kullanmıştır. Bu şekilde hukuksuz olarak yetkisi olmayan kimseler oy kullanamaz. Üçüncüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleri vasıtasıyla Seyfi Saltoğlu’nun durumunda hukuksuzluk vardır” dedi.

Ankara Milletvekili Kuşoğlu’nun konu ile ilgili değerlendirme ve tespitleri şöyle: “Bilindiği gibi ATO seçimleri ve TOBB Genel Kurulu ile ilgili olarak yaptığım basın toplantısında diğer iddialarım yanısıra ATO Başkanı Salih Bezci’nin ATO Meclisine seçilen şirketi temsil ve ilzama yetkili olmadığını, daha sonra Meclis içerisinden yönetim kurulu başkanı seçilmesinin hukuksuz olduğunu açıklamıştım. Çünkü Bezci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun ve Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre oda, borsa ve birlik organlarına seçilme şartlarını taşımamaktadır ve seçildiği şirketle ilgili olarak temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip değildir.

Salih Bezci yaptığı yazılı açıklamada, haklı iddiama cevap vermek yerine şahsımı hedef almayı tercih etmiştir. Salih Bezci’nin cevap vermesi gereken şudur;

-Başkan olarak seçimi ilgili Kanun ve Yönetmeliğe uygun mudur? Yani kısaca Salih Bezci seçildiği şirkette, temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili midir? Kamuoyunun anlayacağı şekilde sorayım; Salih Bezci, seçildiği A.Ş adına tek başına çek imzalayabilir mi, şirketi 1 lira dahi olsa borçlandırabilir mi? Seçildiği hükmi şahsiyeti temsil ve ilzama yetkisi yok ise bu şirketten nasıl yetkili bir organ başkanlığına seçilmiştir?

Salih Bezci’nin meslek komitesinden ATO Meclis’ine seçilmesine vesile olan Plato Yapı Anonim Şirketi’nin 9 Mayıs 2013 tarih ve 8316 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan Olağan Genel Kurul Kararı incelendiğinde Salih Bezci’nin temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmadığı anlaşılmaktadır. Bir gerçek kişinin böyle bir yetkisi olmadan oda ve borsa organlarına seçilmesi hukuksuzdur. Dolayısı ile Salih Bezci’nin ATO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiği tarihte gerekli koşulları taşımadığı nettir. Hukukun gereğinin yerine gelmesi gerekir.

Benim sorumlu bir yurttaş ve milletvekili olarak açıkladığım ve sorduğum açıklamaya çalıştığım diğer konular yanısıra hukuksuz bu durumdur. Eğer, Salih Bezci seçildiği tarih itibariyle koşulları taşıyor ise kamuoyuna açıklamasını yapsın, bundan bende mutluluk duyarım. Aksi halde ise hukukun gereğini yapmasını, yani istifasını istemek hakkımızdır. Doğal olarak diğer bir yol ise konunun ilgililerce yargıya intikali veya ilgili Bakanlığın harekete geçmesi ve görev ve sorumluluğunu yerine getirmesidir.”

    Cuma, 02 Ağustos 2013 13:29

Bağlantılı Konular