Erdoğan Toprak: “Böyle bir yönetim zihniyeti olamaz”

Erdoğan Toprak’ın Açıklaması şöyle:

“AKP devleti yöneteceğine, ülke sorunlarına çözüm üreteceğine kendisine muhalif olarak gördüğü kesimleri sindirerek, susturarak baskı ve zorla ülkeyi bir büyük uçuruma sürüklemektedir. Dünyanda en çok gazetecinin ve öğrencinin cezaevinde olduğu ülkemizde AKP şimdi de iş dünyasını hedef almış görünmektedir. Bu ülkenin en köklü sanayicilerini sadece iktidara yağdanlık yapmadığı için cezalandırmaya çalışmak kabul edilemez.

Sendikaları, üniversiteleri, aydınları, öğrencileri cezaevlerine dolduran AKP şimdi aynı kin ve nefretle kendisine yandaş olmayan ve sadece işleri yapan sanayicilere saldırmaktadır.

Biz kanun önünde eşitliği savunmaktayız. Biz her koşulda adaleti savunmaktayız. Herkese eşit muameleyi savunuyoruz. Ancak bugüne kadar AKP farklı sermaye gruplarının mallarına el koyarak kendi yandaşlarına verdi. Bu durumun tekrarlanması, ülkenin en köklü sanayi kurumlarını ablukaya alması ülke ekonomisine büyük ve geri dönülmez zararlar verecektir.

11 yıllık iktidarında tek bir fabrika açmayan, sıcak para ve faizle ülke ekonomisini döndürmeye çalışan AKP, bu ülkede istihdam yaratan, ihracat yapan; kısacası ülkemize katkıda bulunan bir gruba devletin imkanlarıyla saldırmaktadır. Türkiye’nin en çok vergi veren en büyük gurubunu ekonomik sıkıntı içine sokmak akılla, mantıkla bağdaşmaz. Ülkenin üreticilerini, sermayedarlarını bölmek, onları baskı altına almak ülkeye ihanettir. Cumhuriyet tarihinde bu denli kindar, bu denli gözü dönmüş, bu denli muhalefetten nefret eden bir iktidar daha görülmemiştir. Ülkeyi Türk-Kürt, Alevi-Sünni- Dindar ve Dindar olmayan, % 50 yandaş-% 50 yandaş olmayan biçiminde bölen AKP, sermayeyi de kendisinden olan ve olmayan şeklinde bölmektedir.

Dış politikada ülkeyi batağa sürükleyen, ülke ekonomisine büyük zarar veren AKP, şimdi en çok ihracat yapan, en çok istihdam yaratan ve en çok vergi veren sermaye gruplarına saldırmaktadır. Ortak akılla, uzlaşmayla ülkeyi yönetemeyenler bu ülkeyi uçuruma sürüklemektedir. Ülkeyi yönetmek herkesimi kardeşleştirmekten geçer bölmekten değil. AKP’yi bu tehlikeli oyuna son vermeye çağırıyoruz.”

    Perşembe, 25 Temmuz 2013 11:52

Bağlantılı Konular