"Taşeron işçiler ne olacak?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 30 ilin özel idaresini kapatan AKP iktidarının binlerce taşeron işçiyi sokağa terk ettiğini belirterek İçişleri Bakanı Efkan Alaya "Bu işçilerin akıbeti ne olacak" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, AKP iktidarının 30 il özel idaresini kapatarak binlerce taşeron işçisini sokağa bıraktığını söyledi. İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya, işsiz kalan taşeron işçi sayısını ve bu isçilerin akıbetlerinin ne olacağını soran Gürsel Tekin, "Savaştan ganimet elde edilmiş gibi, il özel idarelerinin mallarım talan eden zihniyet, taşeron işçileri tamamen işsiz bırakarak bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir." dedi. Özel İdare yağmalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP iktidarının 30 Mart seçimlerinden sonra yürürlüğe koyduğu Bütünşehir Yasası ile 30II özel idaresinin kapatıldığı, burada çalışan binlerce işçinin sokağa atıldığını söyledi. insan onuruna yakışmayan koşullarda çalışan, evrensel normlardan uzak, bir nevi kölelik sistemini andıran taşeron uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirten Gürsel Tekin, AKP iktidarının kapatılan il özel idarelerine ait taşınır taşınmaz mallan yağmaladığını söyledi. Tekin, "İI özel idaresine ait tüm taşınır, taşınmaz malların ve personellerin Büyükşehir Belediyesine ve ilgili kurumlara devri beklenirken, Valilik bünyesinde kurulan Devir ve Tasfiye Komisyonları, bütün taşınır ve taşınmaz mallan yandaş gördükleri kurumlara ve belediyelere art niyetli olarak devrederken, taşeron işçileri akıllarının ucundan dahi geçirmemişlerdir" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, il özel Idarelerindeki taşeron işçileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmamasını ve sokağa atılmasını eleştirerek, içişleri Bakam Efkan Ala'nın yazılı yanıtlaması istemiyle bazı sorular yöneltti. Kapanan il genel meclislerinin mallannın nasıl bölüşüleceğine dair alel acele bir planlama yapan iktidarın çalışan işçiler için neden yasal düzenleme yapmadığını soran Tekin, "Bu taşeron işçilerin haklarının korunması için hangi yasal önlemleri almayı düşünüyorsunuz?" dedi. Kapatılan il genel meclislerinde işten çıkarılan toplam taşeron işçi sayısının da bildirilmesini isteyen Gürsel Tekin, içişleri Bakanı Efkan Ala'ya "Bu işçilerin yeni kurulacak olan Yatırım Koordinasyonu Merkez'lerine, kamu kuruluşlarına ya da belediyelere aktarılması hususunda çalışmalarınız mevcut mudur? İş akitleri sona erdirilen personelin tazminatları ödenmiş midir? İçişleri Bakanlığı aleyhinde açılmış kaç dava bulunmaktadır?" diye sordu.

Haber: Yurt Gazetesi

    Pazartesi, 07 Nisan 2014 11:04

Bağlantılı Konular