"Üniversiteler rant mı üretiyor?"

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletveki Gürsel Tekin üniversitelerin ranta alet edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Ankara Ulaşım Ana Planına dair (AUAP 2038) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 2013 yılında imzalan protokolle başlayan projenin vizyon, akademik altyapı ve etik açından uzmanlar tarafından yetersiz bulunduğunun altını çizen Tekin; projenin kısa vadeli ranta hizmet ettiğinin AOÇ ve ODTÜ arazileri üzerine yapılan ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan yol çalışmalarından da anlaşıldığını belirtti.

Tekin'in İçişleri Bakanı Efkan ALA'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yer verdiği sorular şöyle;
"1- Bahsi geçen çalışma bir bilimsel araştırma projesi midir? Döner sermaye projesi midir?
2- Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı'nın projeyi üstlendiğine dair imzalı bir bölüm kurulu kararı olup olmadığı tarafınızdan denetlenmiş midir?
3- Proje yürütücü ekibinden kaç kişi müellif olarak şehir planlamacısı lisans diplomasına sahiptir? Daha önce bir ulaşım projesi deneyimleri var mıdır? Proje koordinatörü ve yardımcısı şehir plancısı mıdır? Müellif olarak bir kent planına imza atma yetkileri var mıdır?
4- AUAP 2038 Planının, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in uygulamaları nedeniyle kendisine açılan davaların düşmesini sağlamak gibi bir amacı var mıdır?
5- Bahsi geçen planda; ODTÜ 2. yolu gibi, AOÇ'deki fiili uygulamaları, "yasal" hale getirmek için özel bir çalışma yapıldığı iddiaları tarafınızdan neden açıklığa kavuşturulmamıştır?
6- Bahsi geçen alt ölçek projelerin, fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır, mekânsal yeni üst plana uyumu teknik raporu hazırlanmış mıdır?
7- Türkiye Cumhuriyeti Başkentinin ana ulaşım planı kamuoyu bilgisine bilinçli olarak mı tam metin olarak sunulmamıştır?
8- Çalışmada kullanılan "visum bilgisayar paket programı" nın bir veri girişi ve mevcudu belgeleyen, etüt eden bir trafik mühendislik programı olduğu, bir ulaşım modeli olmadığı öne sürülmekte ancak belirli kişilere dağıtılan tanıtım broşüründe "modelleme" olduğu iddia edilmektedir. Kentsel planlamaya yönelik en can alıcı iş olan "modelleme" işi tarafınızdan taşeron bir firmaya mı verilmiştir? Bu firma hangi yolla belirlenmiştir?
9- Üniversite tarafından yapılan YAKLAŞIK 8 adet "analiz çalışması" içerik-kapsam ve kullanılan yöntem itibariyle; bir kentin nazım çevre düzeni planı oluşturmak için teknik ve bilimsel açıdan yeterli bir çalışma mıdır?
10- Basına yansıyan haberlerden; AUAP projesini eleştiren yazıların bulunduğu internet sitelerine, üniversite bilgi işlem merkezi tarafından, fakülte içine erişim engellenmiş midir? Akademik personele bir psikolojik baskı yapılmış mıdır?"

Haber: Gerçek Gündem

Anahtar Kelimeler
    Çarşamba, 30 Temmuz 2014 14:03

Bağlantılı Konular